25
01 2021
346

Evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltarea regională

În scopul dezvoltării economice și creării noilor locuri de muncă în unele regiuni, vor fi acordate ajutoare de stat pentru dezvoltare regională, care urmează a fi evaluate de Consiliul Concurenței prin prisma Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. În Monitorul Oficial din 22 ianuarie 2021 a fost publicată Hotărârea nr. 02 din 15 octombrie 2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională.
 
Prevederile Regulamentului se aplică de Consiliul Concurenței la evaluarea ajutoarelor de stat pentru dezvoltare regională pentru investiții acordate întreprinderilor mari, mici şi mijlocii, ajutoarelor de stat pentru dezvoltare urbană şi, în anumite circumstanțe excepționale, ajutoarelor de stat pentru dezvoltare regională de exploatare. În același timp, Regulamentul nu se aplică ajutoarelor acordate în sectoarele construcțiilor navale, cărbunelui, fibre sintetice, transporturilor și al infrastructurii conexe, producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta și agriculturii.
 
Potrivit documentului, ajutoarele de stat pentru dezvoltare regională nu pot fi acordate întreprinderilor aflate în dificultate (nu este capabilă, fie prin resurse financiare proprii, fie prin resurse pe care poate să le obţină de la proprietari/ acţionari sau creditori, să acopere pierderile).
 
Ajutoarele de stat pentru dezvoltare regională vor fi acordate în temeiul unei scheme de ajutor de stat, care este parte integrantă a unei strategii de dezvoltare regională cu obiective clar stabilite. Furnizorii de ajutor de stat au posibilitatea, în baza unei asemenea scheme, să evalueze proiectele de investiții din punct de vedere al importanței acestora pentru dezvoltarea regiunii în cauză.
Potrivit Regulamentului, ajutorul de stat pentru dezvoltare regională pentru investiții se calculează în funcție de costurile investițiilor în active materiale şi nemateriale sau în funcție de costurile salariale estimate pentru locurile de muncă create în urma investiţiei iniţiale. În cadrul evaluării se consideră eligibile, în cazul IMM, până la 50 % din costurile studiilor preliminare sau ale serviciilor de consultanță legate de investiție. La evaluarea ajutorului acordat pentru o schimbare fundamentală în procesul de producție se va ține cont dacă costurile eligibile depășesc amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizată pentru ultimii 3 ani. În cazul evaluării ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile vor depăși cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în anul anterior începerii lucrărilor.
 
Raportarea ajutoarelor de stat evaluate în temeiul Regulamentului se va efectua în conformitate cu prevederile actelor normative cu privire la Registrul ajutoarelor de stat sau, după caz în conformitate cu decizia de autorizare a ajutorului de stat adoptată de Consiliul Concurenţei.
 
Pentru asigurarea transparenței ajutoarelor de stat pentru dezvoltare regională, furnizorii au obligația de a publica pe pagina-web oficială a acestora următoarele informații privind măsurile de ajutor de stat ce fac obiectul notificării: textul schemei de ajutoare notificate și dispozițiile de punere în aplicare, furnizorul, beneficiarii individuali, cuantumul ajutorului per beneficiar și intensitatea ajutorului.
 
Regulamentul va intra în vigoare peste o lună de la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.