17
09 2018
1439

Evaluarea Listei locurilor de muncă în condiții deosebite

Profesiile și funcțiile incluse în Lista locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie pentru limită de vârstă în condiții avantajoase vor fi supuse evaluării o dată la 5 ani. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare publică proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare a condițiilor de muncă la locurile de muncă pentru confirmarea dreptului la acordarea pensiei pentru limită de vârstă în condiții avantajoase. Acesta stabilește cerințele pentru estimarea factorilor profesionali de risc la locurile de muncă. Proiectul prevede că evaluarea va fi efectuată nu mai rar decât o dată la 5 ani, dar se va modifica şi atunci când se schimbă condițiile de muncă și vor apărea riscuri noi. Pentru evaluarea locurilor de muncă se va crea o comisie la nivel de unitate, constituită din cel puțin trei persoane care au pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă. De asemenea, evaluarea va putea fi efectuată de serviciul intern sau de servicii externe de protecție și prevenire. Comisia va stabili gradul de nocivitate în baza aprecierii condițiilor de muncă, reieșind din criteriile igienice de evaluare a factorilor mediului ocupațional și alți factori provocați de procesul de muncă. La rândul său, conducătorul unității va elabora Lista locurilor de muncă care acordă dreptul la pensie pentru limită de vârstă în condiții avantajoase, care va fi prezentată Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru înregistrare. Implementarea proiectului nu va necesita alocarea resurselor financiare. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 256 din 27 martie 2018, dreptul la pensie în condiții avantajoase se acordă salariaților angajați la lucrările prevăzute în Listă în cazul întregii zile de muncă, când salariatul execută lucrările într-un interval ce nu este mai mic de 80% din durata totală a timpului de muncă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.