Știri

Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2014

Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole ) la produsele agricole în ianuarie - martie 2014 s-au micşorat faţă de perioada respectivă a anului precedent cu 15,2%. Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole se caracterizează prin următoarele date: În ianuarie-martie 2014 preţurile producătorului la produsele vegetale au scăzut în medie cu 25,2%. Esenţial s-au micşorat preţurile la culturile cerealiere şi leguminoase boabe – cu 32,5% (din care: la porumb (exclusiv seminţe de soi) – cu 40,2%, grîu (exclusiv seminţe de soi) – cu 20,3%), floarea soarelui (exclusiv seminţe de soi) – cu 26,0%. Totodată, au crescut preţurile de vînzare la cartofi – cu 68,4%, legume - cu 52,3%, fructe - cu 36,5%. La produsele animaliere preţurile de vînzare au crescut cu 13,2%, din care: la vite şi păsări în masă vie – cu 10,5% (la ovine şi caprine – cu 37,7%, păsări – cu 22,4%, porcine – cu 11,8%), ouă alimentare – cu 37,3%, lapte – cu 3,4%. Nesemnificativ au scăzut preţurile la bovine (în masă vie) - cu 0,6%. Notă: Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

via www.statistica.md

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

1487 vizualizări

Data publicării:

05 Mai /2014 16:56

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon