07
12 2021
127

Evoluția activelor oficiale de rezervă în luna noiembrie

La 30 noiembrie 2021, activele oficiale de rezervă au constituit $3 781,4 mil., în descreștere cu $266,88  mil. în comparație cu 29 octombrie 2021, când acestea au însumat $4 048,3 mil.
 
Diminuarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de:
 
  • intervențiile nete pe piața valutară internă sub formă de vânzări de valută: $237,13 mil.;
  • deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul SUA: $38,53 mil.;
  • plățile Ministerului Finanțelor al RM: $9,31 mil.;
  • plățile aferente serviciului datoriei publice externe a RM: $9,28 mil.;
  • reevaluarea valorilor mobiliare menținute în portofoliul de investiții: $0,08 mil.;
  • alte ieșiri nete: $0,13 mil.
 
Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de înregistrarea creditelor și a granturilor în favoarea Ministerului Finanțelor pentru proiecte investiționale - $15,25 mil.; intrările nete aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licențiate - $9,52 mil.; rezultatul net al operațiunilor de tip swap valutar încheiate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sub formă de procurări de valută – $2 mil.; înregistrarea mijloacelor în favoarea MF primite de la Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru suport bugetar - $0,62 mil.; intrările nete în contul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă - $0,10 mil.; veniturile din gestionarea rezervelor valutare - $0,09 mil.


via | www.bnm.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.