13
12 2018
407

Evoluția ratei inflației în luna noiembrie 2018

Banca Națională a Moldovei comunică că, în luna noiembrie 2018, rata anuală a inflației a constituit 0,9%, mai puțin cu 0,3% față de cea din luna octombrie curent. Similar ultimelor 6 luni, aceasta se află sub limita inferioară a intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0% – celei anticipate și publicate în Raportul asupra inflației nr.4 din anul 2018, din cauza dinamicii sub așteptări a prețurilor la produsele alimentare. Cele mai mari contribuții la rata anuală a inflației (câte 0,8%) au înregistrat prețurile la produsele alimentare și inflația de bază. Prețurile la combustibili au avut un impact de 0,4 puncte procentuale. În același timp, prețurile reglementate au generat o contribuție negativă -1,1%. Totodată, rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna de referință valoarea de 2,7%, cu 0,3 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă. Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 0,4%, ca urmare a majorării prețurilor la produsele alimentare cu 0,8%, a prețurilor la mărfurile nealimentare cu 0,2% și la servicii cu 0,1%. Rata lunară a inflației de bază în luna noiembrie a înregistrat o creștere lunară de 0,3%. Dinamica inflației de bază a fost influențată preponderent de creșterea plăților pentru creșe și grădinițe de copii (componentul „educație și învățământ”), majorarea prețurilor la țigări și la serviciile de turism peste hotarele țării (componentul „cultură și odihnă”). În luna noiembrie curent, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0,8% față de nivelul lunii precedente, ca urmare a majorării prețurilor la ouă (6,0%), legume proaspete (5,7%), lapte și produse lactate (1,2%). Evoluția prețurilor la produsele alimentare a fost atenuată de scăderea prețurilor la fructe proaspete (-1.1%) și zahăr (-0,9%). Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au diminuat cu 0,1% față de nivelul lunii precedente. De asemenea, prețurile la combustibili s-au majorat cu 0,4% față de nivelul lunii precedente. Această evoluție a fost influențată de majorarea prețurilor la gazul din butelii cu 2,2%, generând o contribuție de 0,2 puncte procentuale. Prețurile la cărbune de pământ și lemnele pentru foc au crescut cu 1,3% și 0,2%, respectiv. Creșterile pot fi atribuite factorului sezonier în contextul începutului sezonului rece. În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate au scăzut cu 0,1% față de nivelul lunii precedente, fiind determinate de reducerea continuă a prețurilor la medicamente cu 0,3%. Totodată, tarifele la serviciile de transport feroviar au crescut cu 3,2%, iar cele la transportul aerian au scăzut cu 2,2%. Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit - 4,9%, similar lunii precedente. BNM va monitoriza în continuare evoluțiile interne, precum și cele ale mediului economic internațional și va utiliza cadrul operațional specific strategiei de țintire a inflației, în vederea menținerii stabilității prețurilor pe termen mediu, se spune în comunicatul difuzat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.