29
05 2015
1102

Evoluția prețurilor pe piața internă și metodele de redresare au fost analizate la Ministerul Economiei

Evoluția prețurilor și a tarifelor pe piața internă și metodele de redresare au fost discutate, pe 27 mai, la Ministerul Economiei, în cadrul unei ședințe conduse de Secretarul de Stat al Ministerului Economiei, Lilia Palii. În vederea analizării situației Ministerul Economiei a instituit un Grup de lucru privind examinarea motivelor reale ale creșterii prețurilor și identificarea acțiunilor necesare pentru protejarea păturilor social vulnerabile. În termen de 3 zile membrii grupului de lucru urmează să prezinte Ministerului Economiei note de sinteză privind evoluția tarifelor și a prețurilor, analiza legislației și propuneri de redresare a situației și de îmbunătățire a cadrului legal. În baza acestora va fi elaborată o evaluare complexă a factorilor direcți și indirecți ce au determinat majorările și dacă acestea sunt justificate și metodele de ameliorare a situației. Totodată, vor fi identificate căile de eficientizare a activității instituțiilor publice abilitate cu funcții de supraveghere a pieții privind prețurile. Ulterior, Grupul de lucru va prezenta Guvernului concluziile și propunerile privind asigurarea protecției sociale a consumatorilor. Din grupul de lucru fac parte experți din cadrul Ministerului Economiei și reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei, Consiliului Concurenței, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Confederației Naționale a Sindicatelor, Institutului Național de Cercetări Economice, Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Inspecției Financiare, Serviciului Vamal, Biroului Național de Statistică, Agenției Protecția Consumatorilor. Grupul de lucru a fost instituit la 27 mai curent, urmare a indicației Guvernului.

via | mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.