11
02 2019
603

Examenul de calificare pentru auditorii interni

Până la 31 martie 2019 auditorii interni / angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome, care gestionează mijloace ale bugetului public național urmează să prezinte Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor setul de documente necesar pentru admiterea la examenul de calificare. Procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public a fost anunțat de Ministerul Finanţelor. Pachetul de documente include: 1. cererea de admitere la examenul de calificare - în original; 2. carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi vechimea în muncă de cel puţin 1 an în domeniile: audit intern în sectorul public, contabilitate, economie, finanţe publice, tehnologii informaţionale, drept şi audit extern - în original şi în copie; 3. buletinul de identitate - în original şi în copie; 4. scrisoarea emisă de către conducătorul entităţii, ce confirmă realizarea sau participarea la cel puţin 2 misiuni de audit intern în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern - în original şi în copie. Informații adiționale pot fi obținute la numerele de contact 022 – 26 – 28 – 10; 022 – 26 – 27 - 95.


via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.