21
11 2017
873

Executarea BASS pentru 10 luni curent

În 10 luni ale anului 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 14642,5 mil. lei, ce reprezintă 83,6% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 9538,5 mil. lei sau 83,6% din suma anuală aprobată de 11403,7 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2016, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în anul curent a înregistrat o creştere cu 1453,2 mil. lei sau cu 18,0%. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 5092,1 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care: - 4193,5 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 80,5% din suma anuală aprobată pe anul 2017 de 5206,6 mil. lei, şi sunt cu 1131,8 mil. lei (37,0%) mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent; - 898,6 mil. lei - destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 14603,8 mil. lei sau 83,4% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2016, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului curent a fost mai mare cu 2201,4 mil. lei sau cu 17,7%. Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 38,7 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 noiembrie 2017 a constituit 165,0 mil. lei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.