Știri

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu în 6 luni ale anului 2016

Pe parcursul a 6 luni ale anului 2016 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 7781,5 mil. lei sau 57,2% din suma anuală de 13615,8 mil. lei, stabilită conform bugetului provizoriu. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 4711,9 mil. lei, sau 51,3% din suma anuală de 9178,4 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3066,9 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
  • 1927,9 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat;
  • 1139,0 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii, precum şi pentru acoperirea decalajului temporar de casă a mijloacelor financiare în BASS în perioada de plată a prestaţiilor sociale.
Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 7431,8 mil. lei sau 54,4% din suma anuală de 13649,4 mil. lei, stabilită conform bugetului provizoriu. Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. Veniturile totale executate în 6 luni ale anului 2016 au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 349,7 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 iulie 2016 a constituit 380,1mil. lei.

via | www.cnas.md

Instituții:

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

1104 vizualizări

Data publicării:

19 Iulie /2016 10:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

bugetul asigurarilor sociale de stat | cnas | transferuri | prestatii sociale | cheltuieli | Moldova

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon