05
02 2021
425

Executarea bugetului public național în luna ianuarie 2021

Ministerul Finanțelor anunță că în luna ianuarie a anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 4,96 mld. lei, fiind în creștere cu 251,1 mil. lei față de luna ianuarie a anului trecut, în timp ce cheltuielile au constituit 5 mld.lei, care comparativ cu luna ianuarie a anului trecut sunt mai mari cu 252,2 mil. lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 38,5 mil. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 6,7 mld. lei.

Totodată, veniturile bugetului de stat în prima lună a anului 2021 au constituit 3 mld. lei. Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut acestea s-au majorat cu 262,2 mil. lei. Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au constituit 1,6 mld. lei, cu 177 mil. lei mai mult față de ianuarie 2020, iar veniturile administrare de către Serviciul Vamal au constituit 1,5 mld. lei, fiind în creștere cu 59,8 mil. lei comparativ cu prima lună a anului trecut.

 

Cheltuielile bugetului de stat au fost executate în sumă de 3,6 mld. lei, mai mari cu 76,9 mil. lei comparativ cu prima lună a anului trecut. Executarea bugetului de stat s-a încheiat cu un deficit în sumă de 611,7 mil. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat au constituit 3,8 mld. lei.

Ministerul Finanțelor a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată pentru luna ianuarie a anului curent, toate plățile fiind finanțate integral.

De asemenea, instituția informează că nu există riscuri de neexecutare/stopare a cheltuielilor aprobate în buget, dat fiind faptul că bugetul dispune de resurse financiare suficiente și asigură în permanență un management prudent al lichidităților. În acest sens, menționăm că salariile, pensiile, prestațiile sociale și alte cheltuieli prioritare vor fi achitate integral și la timp.

Gestionarea eficientă a finanțelor publice reprezintă prioritate maximă pentru Ministerul Finanțelor, contribuind astfel la obiectivul primordial de depășire a crizei pandemice și respectiv de relansare a economiei naționale.

Indicatorii principali privind executarea Bugetului Public Național și a componentelor acestuia (mil. lei)

Bugetul Public Național* dintre care:
Bugetul de stat BASS FAOAM Bugetele locale
Venituri, total 4968,0 3015,7 2779,3 423,1 1308,4
transferuri primite - - 1660,9 - 897,6
Cheltuieli, total 5006,5 3627,4 2139,3 835,7 962,6
transferuri acordate 2558,5
Sold bugetar (deficit (-), excedent (+)) -38,5 -611,7 640,0 -412,6 345,8
Sold de mijloace bănești 6737,7 3845,7 681,1 274,1 1936,8

cu excluderea transferurilor în cadrul bugetului public național în sumă de  2558,5 mil. lei .


via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.