05
04 2021
566

Executarea bugetului public național la situația din 31 martie 2021

Ministerul Finanțelor informează că în primele 3 luni ale anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 16,7 mld. lei, fiind în creștere cu 1,7 mld. lei față de perioada similară a anului trecut. Cheltuielile au constituit 17,3 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 1,8 mld. lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 563,4 mil. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 8,3 mld. lei.

Totodată,  veniturile bugetului de stat în primele 3 luni a anului 2021 au constituit 10,5 mld. lei. Comparativ cu perioada similară a anului trecut acestea s-au majorat cu 1,2 mld. lei.

Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au constituit 5,0 mld. lei, cu 685,1 mil. lei mai mult față de perioada respectivă a anului 2020, iar veniturile administrare de către Serviciul Vamal au constituit 5,8 mld. lei, fiind în creștere cu 413,5 mil. lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile bugetului de stat au fost executate în sumă de 11,7 mld. lei, mai mult cu 1,5 mld. lei comparativ cu perioada similară a anului trecut. Executarea bugetului de stat s-a încheiat cu un deficit în sumă de 1,2 mld. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat  au constituit 5,3 mld. lei.

Ministerul Finanțelor a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată pentru lunile ianuarie-martie a anului curent, toate plățile fiind finanțate integral.

Conform Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, prioritar sunt onorarea obligațiunilor de deservire a datoriei de stat externă și internă, precum și  achitarea salariilor, pensiilor și prestațiilor sociale. De asemenea, reiterăm faptul că, nu există riscuri de neexecutare a cheltuielilor prioritare aprobate în buget, dat fiind faptul că bugetul dispune de resurse financiare suficiente și asigură în permanență un management prudent al lichidităților.

Gestionarea eficientă a finanțelor publice reprezintă prioritate maximă pentru Ministerul Finanțelor, contribuind astfel la obiectivul primordial de depășire a crizei pandemice și respectiv de relansare a economiei naționale.


via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.