15
12 2015
834

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 11 luni ale anului 2015

În perioada de 11 luni ale anului 2015, totalul veniturilor realizate a însumat 12333,1 mil lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 100,3% a planului stabilit în sumă de 12297,2 mil lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 8308,9 mil. lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a planului la nivel de 102,2%. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2014, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în 11 luni ale anului 2015 a înregistrat o creştere cu 836,0 mil lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4019,0 mil lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, dintre care:
  • 1852,0 mil lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 1072,3 mil lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale;
  • 1062,8 mil lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 5,2 mil lei. În perioada de 11 luni ale anului 2015, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 12287,9 mil lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 99,3%. Cheltuielile în 11 luni ale anului curent faţă de cheltuielile din perioada analizată a anului precedent au fost mai mari cu 1363,0 mil lei. Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În 11 luni ale anului 2015, veniturile au depăşit cheltuielile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 45,2 mil lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 decembrie 2015 a constituit 333,3 mil lei.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.