18
04 2016
540

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu în 3 luni ale anului 2016

Pe parcursul primelor 3 luni ale anului 2016 în bugetului asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 3921,7 mil lei sau 28,8% din suma anuală de13615,8 mil lei, stabilită conform bugetului provizoriu.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 2218,5 mil lei sau 24,2% din suma anuală prevăzută de 9178,4 mil lei.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1702,1 mil lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

  • 946,1 mil lei — destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 28,1% din suma anuală prevăzută în bugetul provizoriu;
  • 756,0 mil lei (71,1% din suma anuală prevăzută în bugetul provizoriu) – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii, precum şi pentru acoperirea decalajului temporar de casă de mijloace financiare în BASS în perioada de plată a prestaţiilor sociale.


Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 3608,8 mil lei sau 26,4% din suma anuală de 13649,4 mil lei, stabilită conform bugetului provizoriu.

Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

Veniturile totale executate în primele 3 luni ale anului 2016 au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 312,9 mil lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 aprilie 2016 a constituit 343,3 mil lei.


via | www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.