25
07 2019
677

Expert-Grup a prezentat prognoze pentru 2019-2020

Anii 2019-2020 se vor caracteriza printr-o rată de creștere a PIB-ului de circa 4 - 4,5%. La nivelul sectoarelor economice, cel mai mare aport îl vor avea industria și comerțul. În anul curent, valoarea adăugată brută a acestor sectoare va crește cu peste 6%, iar în anul 2020 se prognozează o creștere mai modestă – de circa 4% în industrie și 5% în sectorul comerțului. Datele sunt incluse în publicația Moldovan Economic Growth Analysis (MEGA), elaborată de Centrul Analitic Independent Expert-Grup și care este la a XX-a ediție. O sinteză a publicației a fost prezentată în cadrul conferinței, care a avut loc astăzi, 25 iulie 2019. După cum a menționat directorul executiv al Centrului, Adrian Lupușor, publicația are scopul de a oferi o bază analitică pentru factorul politic, astfel încât deciziile de politică economică, fiscală și financiară să fie luate în baza unor analize și înțelegeri a modului cum funcționează economia națională. Credem că, totuși, deciziile de politică fiscală nu trebuie să vină în detrimentul unor obiective pe termen mediu și lung, inclusiv deciziile recente de politică fiscală. Unele dintre acestea, care, deși pot avea efecte pe termen scurt, nu trebuie să vină în contradicție cu obiectivele pe termen mediu, cu obiectivele ce țin de dezvoltarea capitalului uman, de dezvoltarea mediului de afaceri sau cu alte obiective ce solicită o abordare sistemică, a reiterat Adrian Lupușor. Astfel, potrivit datelor Expert-Grup, în anul curent valoarea adăugată brută în sectorul agricol va crește relativ modest – cu 1,8%, iar în anul 2020, în condiții climaterice favorabile, creșterea ar putea constitui peste 4%. Totodată, se preconizează o creștere în sectorul construcțiilor cu 6,9% în anul 2019 și cu circa 3,4% în anul 2020, în contextul în care asupra acestuia planează anumite incertitudini. După cum a menționat expertul Centrului, Valeriu Prohnițchi, reforma fiscală lansată în a doua jumătate a anului 2018 a avut un anumit impact pozitiv asupra activității economice. Reducerea presiunii fiscale a fost benefică pentru procesul investițional, s-a redus în mod vizibil și fenomenul ocupării informale, estimativ, cu circa 3-4%. Conform prognozei Expert-Grup, salariul va înregistra o rată de creștere peste 10% în anul 2019, deoarece încă se vor face resimțite efectele reformelor fiscale și majorării administrative a salariilor și prestațiilor sociale. Însă se preconizează că, începând cu anul 2020, impactul acestora se va reduce și nu vor mai avea efecte majore în anul viitor. Totodată, consumul final ar putea crește cu circa 2,5% în anul curent și dublu – în anul 2020. În această publicație atragem atenția și asupra stabilizării sistemului financiar și menționăm o tendință care a prins contururi mai clare în primul trimestru - creșterea ratei medii a maturității depozitelor bancare, care au depășit pragul de un an. Noi interpretăm această situație fie că populația are deja o mai mare încredere în sectorul bancar, fie că lipsesc alte oportunități investiționale, a explicat expertul. Totodată, autorii publicației au venit și cu o serie de recomandări de politici. În primul rând, se recomandă asigurarea transparenței sistemului finanțelor și a proprietății publice. În acest sens, autorii consideră că este necesară implementarea unui sistem electronic integrat pentru gestionarea și monitorizarea achizițiilor publice, precum și a unui sistem trezorerial electronic, care să ne permită verificarea în timp real a situației ce ține de încasările bugetare. De asemenea, autorii recomandă fortificarea sistemului național de statistică, fiind necesare mai multe măsuri urgente pentru a-l consolida, precum și al BNS, în calitate de autoritate de statistică națională, pentru că în acest domeniu sunt înregistrate un șir de dificultăți, inclusiv se întârzie mult cu prognoza unor indicatori. Stabilitatea sau predictibilitatea politicii fiscale este o altă recomandare esențială. În acest sens, Valeriu Prohnițchi a menționat că, înainte de anunțarea măsurilor fiscale de către Ministerul Finanțelor, Centrul recomanda menținerea cotei unice de impozitare și a cotelor reduse achitate de angajatori la bugetele asigurărilor sociale. Recomandam, de asemenea, să fie făcută ordine în sistemul de aplicare al TVA și aducerea la normalitate a TVA în sectorul HoReCa, a adăugat expertul. În același timp, autorii consideră că autoritățile trebuie să se orienteze pe identificarea și prevenirea evaziunii fiscale și nu pe majorarea impozitelor, pentru că, după cum menționează experții, presiunea fiscală pe cei care deja plătesc impozitele în mod onorabil este mare. Strategia ar trebui să pornească de la scoaterea din umbră a celor care în momentul de faţă nu achită impozitele. Alte recomandări țin de respectarea independenței BNM, evaluarea și gestionarea precaută a riscurilor externe, reglementări pentru prevenirea conflictului de interese, transparența procesului de reformă a relațiilor de muncă. Notă: MEGA este structurată pe mai multe capitole: firme și politică monetară, gospodării casnice, finanțe publice, instituții financiare și comerț extern etc. Cu detalii despre acestea vom reveni ulterior.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.