Știri

Experții independenți au evaluat modul în care se implementează Acordul de Asociere RM-UE

Cinci dintre acțiunile, incluse în Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE, în primul an de implementare, care se referă la gestionarea finanțelor publice, au fost realizate. În proces de realizare se află 14, iar 2 au rămas nerealizate. Aceasta potrivit studiului Euromonitor: primele realizări și dificultăți în implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, lansat de Centrul Analitic Expert-Grup și Asociația ADEPT. Astfel, în termenele preconizate, a avut loc elaborarea și actualizarea cadrului normativ și legislativ în domeniul controlului financiar public intern. A fost actualizat Codul etic al auditorului intern și Carta de audit intern, precum și regulamentul de evaluare, raportare a sistemului de management financiar și control și emiterea declarației privind buna guvernare. Cu suportul experților olandezi a fost elaborat Regulamentul-cadru de funcționare a direcțiilor de economie și finanțe. Continuă procesul de consolidare a bazei de venituri locale proprii ale autorităților publice locale în conformitate cu Strategia Națională de Descentralizare. Prin modificările și completările promovate în legislația în vigoare a fost extinsă baza impozabilă pentru dispozitivele publicitare, precum și stabilirea mecanismului de administrare a 4 taxe locale. La compartimentul restanțe, studiul evidențiază constrîngerile din domeniul financiar, lipsa de transparență în raportările Inspecției financiare. Pe pagina oficială a Inspecției Financiare nu a fost publicat Raportul de Activitate pe 2014, de asemenea, nu se publică la timp alte rapoarte de activitate . În ce privește fiscalitatea, drept realizare experții independenți evidențiază elaborarea de către IFPS a unui proiect de acord de colaborare cu țările membre ale UE în ceea ce ține de schimbul de informații referitor la patrimoniul și veniturile, atît ale contribuabililor rezidenți, cît și nerezidenți. A fost, de asemenea, finalizată etapa de pregătire a Acordului cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul schimbului de informații fiscale cu Administrația Fiscală a Lituaniei. Însă, în pofida obiectivului de bună guvernare în domeniul fiscal, autorii studiului subliniază aprobarea Bugetului de stat pentru 2015 prin asumarea de răspundere de către executiv și acordarea secretă a garanțiilor de stat pentru creditarea sistemului bancar. În general, pe ultimele 12 luni, în cadrul Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – UE au fost prevăzute 756 de acțiuni, dintre care 21% (161) au fost realizate, 68% (520) sunt în decurs de realizare, iar 11% (84) din acțiuni nu au fost realizate – precizează studiul. Reușitele în implementarea Acordului de Asociere țin de adoptarea Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor și a amendamentelor la Codul Electoral, care vor îmbunătăți raportarea financiară a partidelor în timpul alegerilor. Iar printre acțiunile relevante cu caracter economic realizate se înscrie ratificarea programului UE ”Competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii pe anii 2014-2020”(COSME), care va facilita accesul IMM la finanțare. De asemenea, semnarea între RM și Comisia Europeană a Programului EMPARD, destinat producătorilor agricoli. La eșecuri este atribuită lipsa unor acțiuni ferme din partea autorităților în vederea soluționării crizei în sectorul bancar, înghețarea finanțării externe de către partenerii de dezvoltare. Dar și întîrzierile în implementarea reformei justiției. Astfel, nu s-a reușit adoptarea legilor privind reformarea Procuraturii și privind activitatea Comisiei Naționale de Integritate. În ceea ce ține de acțiunile planificate pentru implementarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv, nu a fost ajustată legislația națională la Pachetul III Energetic al UE, care ar facilita liberalizarea și demonopolizarea piețelor de gaze și electricitate.
author icon

Maria Trifan

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1394 vizualizări

Data publicării:

16 Septembrie /2015 11:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

expert | acord de asociere | Moldova | UE

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon