08
08 2017
635

Exportator Aprobat: simplificarea obţinerii statutului

Serviciul Vamal informează despre intrarea în vigoare a modificărilor operate în Codul vamal, Legea nr. 1149-XIV din 20.07.2000, prin care este simplificată procedura de obținere a statutului de Exportator Aprobat. Deținerea certificatului de Exportator Aprobat îi acordă agentului economic dreptul de a confirma originea preferențială a mărfurilor exportate, prin completarea declarațiilor pe factură/declarațiilor de origine, indiferent de valoarea mărfurilor tranzacționate, fapt ce exclude necesitatea obținerii Certificatului de origine de la organul vamal. Astfel, în rezultatul modificărilor promovate de către Serviciul Vamal, de acest statut vor putea beneficia exportatorii care efectuează tranzacții de export de cel puțin un an (comparativ cu termenul de trei ani prevăzut până la momentul intrării în vigoare a modificărilor respective). O altă simplificare se referă la reducerea frecvenței efectuării exporturilor preferențiale, care erau necesare pentru examinarea eligibilității agentului economic în vederea acordării statutului facilitar prenotat. Prin urmare, odată cu intrarea în vigoare a respectivelor modificări, pentru obținerea Certificatului de Exportator Aprobat va fi suficientă confirmarea efectuării a cel puțin 5 exporturi preferențiale în decurs de 3 luni calendaristice consecutive, fiind, astfel, anulată condiția realizării a 30 de tranzacții similare, prevăzute anterior. De asemenea, a fost exclusă cerința privind lipsa datoriilor exportatorului față de bugetul public național, precum și cea referitoare la obligativitatea organului vamal de a efectua auditul post-vămuire a activității economice a Exportatorului Aprobat cel puțin o dată pe an. În aceste condiții, controlul ulterior va fi realizat în baza analizei de risc sau a rezultatelor verificărilor ulterioare efectuate în cadrul cooperării administrative. Actualmente, 14 agenți economici beneficiază de facilitățile prevăzute de statutul de Exportator Aprobat.

via | customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.