31
03 2017
1124

Exproprierea terenurilor – proprietate privată în interes naţional

Un proiect în acest sens a fost votat în prima lectură în cadrul şedinţei Parlamentului din 30 martie curent. Lucrările de reconstrucţie şi construcţie a liniilor electrice cu tensiune de 110 kV Drochia – Şuri, Şuri – Donduşeni, Chişinău – Hânceşti, Hânceşti – Cneazevca, Şoldăneşti – Ignăţei vor fi declarate utilităţi publice de interes naţional. În cadrul operatorului de sistem al Republicii Moldova SA „Moldeletrica” a fost iniţiat un proiect de renovare al reţelelor electrice de transport, care include proiectarea şi modernizarea unor staţii electrice şi linii electrice de transport şi care are ca scop fortificarea securităţii energetice a ţării şi asigurarea fiabilă cu energie electrică a consumatorilor. Proiectul este finanţat prin intermediul unui împrumut prefernţial acordat de BER - credit în sumă de $20 mil. şi BEI – credit de 70 mil. euro pentru perioada 2013-2019, a menţionat vice-ministrul Economiei, Vitalie Iurcu. Suma grantului consituie 5,38 mil. euro. În urma studiilor de fezabilitate s-a stabilit necesitatea de renovare a unor linii electrice aeriene care sunt situate pe terenuri proprietate privată. În acest sens, Guvernul are obligaţia de a întreprinde toate măsurile necesare pentru exproprierea bunurilor imobile situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică în interes naţional, în conformitate cu proiectul tehnic. Despăgubirile pentru bunurile imobile expropriate se vor efectua din contul mijloacelor alocate din bugetul de stat. Obiectele exproprieii, care au fost identificate conform studiilor de fezabilitate, sunt terenurile proprietate privată situate în extravialnul localităţilor Ţarigrad, Pervomaiscoe, Şuri şi Fântiniţa din raionul Drochia, satele Târnova, Ţaul şi Corbu din raionul Donduşeni, Ignăţei şi Pecişte din Rezina, Olişcan, Fuzăuca, or. Şoldăneştei (raionul Şoldăneşti), satele Caracui, Buţeni, Bozieni şi or. Hânceşti, Costeşi, Hansca, Mileştii Mici, Moleşti şi Zâmreni din raionul Ialoveni, com. Băcioi, mun. Chişinău, Alina şi Hârtop din Cimişlia, localităţile Tomaiul Nou, Sărăţica Nouă şi Cneazevca din raionul Ialoveni. După primirea notificării, proprietarul sau titularii obiectului exporierii sunt obligaţi să ia măsurile de conservare a terenurilor menţionate. În conformitate cu proiectele elaborate, lucrările menţionate vor fi executate inclusiv pe terenuri proprietate privată care aparţin la 745 de proprietari, suprafaţa terenurilor fiind de 1, 6750 hectare. În proiect se menţionează că nu toţi proprietarii sunt de acord cu transmiterea terenului pentru lucrările respective, fapt care impune necesitatea promovării proiectului de lege. Terenurile urmează a fi procurate la preţul de piaţă, conform căruia suma necesară pentru procurarea terenurilor este de 262 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.