03
01 2022
199

Extinderea măsurilor de ocupare a forței de muncă

Cuantumul bursei pentru șomerii înmatriculați la cursuri de formare profesională va spori de la 15% la 45% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent și se va acorda proporțional frecvenței la instruire.  Pe agenda ultimei ședințe a secretarilor generali din anul precedent a fost inclus proiectul de modificare a Legii nr.105/2018  cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, ce are drept scop sporirea accesului șomerilor și angajatorilor la serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă.
 

Astfel, de subvențiile pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități vor putea beneficia toți angajatorilor publici și privați, inclusiv organele administrației publice centrale și locale care angajează în bază de contract individual de muncă pe o perioadă cu o durată de cel puțin 12 luni șomerii cu dizabilități.

 

În același timp, se propune majorarea subvenționării locurilor de muncă în cazul angajării şomerilor din categoriile tinerilor, persoanelor cu dizabilități și victimelor violenței în familie direcţionaţi de către subdiviziunea teritorială a ANOFM, de la 30% la 50 % din cuantumul salariului angajatului, dar nu mai mult decât 80% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare şomer angajat.

 

De asemenea, se preconizează sporirea cuantumului subvenției în cazul subvenționării afacerilor proprii (de la 50% la 100%) din cheltuielile estimate de către beneficiar, dar nu mai mult de 10 salarii lunare medii pe economie pentru anul precedent.

 

Vor fi operate unele modificări și la subvenționarea proiectelor de inițiativă locală. Dacă la momentul de față evaluarea dosarului pentru solicitarea subvenției se verifică de ANOFM în parteneriat cu ministerele competente şi partenerii sociali, după intrarea în vigoare a noilor prevederi responsabil de acest process va fi un Comitet de evaluare la nivel local. Subvenția nu va depăși 65% din costul proiectului și nu va fi mai mare de 15 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent.

 

Potrivit notei proiectului, în total pentru anul 2022 pentru implementarea Legii nr.105/2018 au fost planificați 41,6 mil. lei, cele mai multe cheltuieli fiind destinate pentru formarea profesională a șomerilor prin cursuri – 11,8 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.