12
11 2018
2069

Factura fiscală: termenul de eliberare la transportul de mărfuri

În cazul în care, la livrarea mărfurilor, furnizorul emite avizul de însoţire a acestora pe perioada transportării lor, eliberarea facturii fiscale se efectuează până la sfârșitul perioadei fiscale. Un proiect de lege ce are ca scop perfecționarea și ajustarea legislației fiscale în corespundere cu solicitările mediului de afaceri a fost aprobat de cabinetul de miniștri în ședința din 8 noiembrie curent. Astfel, proiectul prevede completarea Codului fiscal și a Legii contabilității și raportării financiare cu prevederi ce vor permite utilizarea de către agenții economici a avizului de transportare a mărfurilor. În cazul în care valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri se formează în momentul primirii acestora de către cumpărător ca rezultat al determinării calităţii, masei şi calităţilor lor de consum, la expedierea mărfurilor se eliberează factura fiscală sau avizul de însoţire a mărfurilor fără completarea indicatorilor obligatorii care la momentul expedierii mărfurilor nu sunt indicaţi. După stabilirea valorii impozabile pe livrarea în cauză, în baza avizului de însoţire a mărfii, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală, în care se vor reflecta numerele şi seriile avizelor de însoţire a mărfurilor şi informaţia despre livrările efectuate. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în baza avizelor de însoţire a mărfurilor, eliberează nu mai puţin de o dată pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate. Documentul mai prevede completarea art. 234 din Codul fiscal, ce reglementează absolvirea de răspundere pentru încălcare fiscală. Astfel, persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală va beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate, dacă respectă strict condiţiile prevăzute de alin.2 al articolului1, cu excepția amenzii aplicate pentru comiterea repetată în decursul unei perioade de 6 luni consecutive a încălcărilor ce se referă la neutilizarea maşinilor şi de control/terminalelor de plată în numerar/aparatelor de schimb valutar (art.254) şi la nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători (art.2541). Totodată, proiectul prevede că oficiile poștale care au încasat bani pentru stingerea obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, vor putea să vireze resursele financiare în maxim trei zile de la data încasării. Legislaţia în vigoare prevede că aceste termen este de o singură zi. Extinderea termenului se face în scopul optimizării proceselor operaţionale în cadrul oficiilor poştale menţionate. De asemenea, proiectul conţine modificări la Codul Vamal, prin care se va facilita procesul de obţinere a statutului de exportator aprobat. Astfel, exportatorii de mărfuri obţinute integral în Republica Moldova vor putea solicita acest statut dacă vor efectua operaţiuni de export în mod frecvent şi regulat şi anume – 3 exporturi la fiecare 12 luni calendaristice consecutive, pe perioada celor 36 luni anterioare prezentării cererii. ____________________________ 1 (2) Persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate dacă respectă strict următoarele condiţii: a) nu are restanţe la data adoptării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală sau le stinge concomitent cu acţiunile prevăzute la lit.b); b) în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmînării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, stinge sumele impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, majorărilor de întârziere (penalităţilor) şi/sau 50% din amenzile indicate în decizie sau stinge obligaţia fiscală prin compensare conform art.175. În cazul în care datele din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat atestă executarea cerinţelor prevăzute la lit.a) şi b), autoritatea abilitată să examineze cazurile privind încălcările fiscale, de sine stătător, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data expirării termenului prevăzut la lit.b), adoptă o decizie privind reducerea amenzilor în cauză cu 50%. c) în cazul în care datele din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat nu atestă executarea cerinţelor prevăzute la lit.a) şi b), prezintă, în termenul prevăzut pentru executarea benevolă a deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, documentele ce confirmă stingerea sumelor prevăzute la lit.a) şi b). În baza documentelor prezentate conform lit.c), autoritatea abilitată să examineze cazurile privind încălcările fiscale, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor, va adopta o decizie privind reducerea amenzilor în cauză cu 50%. În cazul în care, după adoptarea deciziei privind reducerea amenzilor, se constată nerespectarea cel puţin a uneia din condiţiile prevăzute la lit.a) şi b), autoritatea respectivă îşi va anula decizia, iar persoana nu va beneficia de reducerea cu 50% a amenzilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.