18
08 2017
835

FAOM: mai eficient, mai protejat

Conceptul Sistemului Informaţional Integrat Asigurare Obligatorie de Asistenţă Medicală (SII AOAM)este propus spre consultare. Prin crearea acestuia se urmăreşte asigurarea unui management eficient al fondului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală. Documentul stabileşte registratorii şi furnizorii de date pentru SII AOAM, obiectele informaţionale, elementele de bază ce ţin de funcţionarea sistemului, interacţiunea cu alte sisteme informaţionale în scopul colaborarii şi schimbului de date etc. Astfel, SII AOAM va îngloba o totalitate de mijloacelor software, hardware, informaţionale, organizaţionale a sistemelor de transmitere a datelor, a tehnologiilor de utilizare a acestora, a normelor de drept, precum şi a infrastructurii pentru susţinerea informaţională destinată gestionarii eficiente a domeniului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din Republica Moldova. Potrivit proiectului, datorită SII AOAM se vor realiza un şir de obiective, indispensabile de procesul gestionării asigurărilor medicale. În primul rând se va asigura colectarea şi procesarea informaţiilor economice, financiare şi medicale necesare funcţionării eficiente, precum şi a transparenţei privind controlul şi gestionarea fondurilor AOAM. De asemenea, sistemul va asigura evidenţa persoanelor asigurate şi a celor neasigurate, a furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice prin crearea şi administrarea registrelor respective. Un lucru important ce se va realiza în urma implementării acestui sistem este detectarea şi eliminarea dublurilor de asiguraţi şi de servicii medicale prestate, dar şi blocarea tentativelor de fraudare prin accesul controlat şi verificari de tip crosscheck ale datelor, inclusiv cu alte surse informationale disponibile. SII AOAM va permite şi interoperabilitatea componentelor AOAM cu alte domenii şi sisteme informaţionale de importanţă naţională relevante, cum ar fi sistemul de asistenţă medicală primară, sistemul de asistenţă medicală spitalicească, SIA "e-Reporting" etc. Sistemul va conţine obiectele informaţionale ce fac parte din structura FAOM – date despre persoana fizică, IDNP, data, luna, anul naşterii, datele de contact, statutul asigurat / neasigurat, informaţia despre angajator (contacte, cod fiscal, adresa juridică, IDNO etc), medicamente, diagnostic, instituţia ce a procesat reţeta, suma compensată, date statistice din domentiu şi altele. Crearea şi implementarea Conceptului se va realiza din contul mijloacelor financiare prevăzute în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Pentru asigurarea accesului la SII AOAM, urmează a fi evaluată situaţia actuală din cadrul CNAM, dar şi proiectarea reţelelor locale în toate birourile registratorilor implicaţi, care va fi interconectată cu reţeaua CNAM.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.