25
11 2021
72

Finanțarea proiectului „Moldova drumuri IV”

Autoritățile își propun continuarea reabilitării rețelei de drumuri prioritare, în special a celor care fac parte din Rețeaua Trans Europeană de Transport. Astfel, a fost creat conceptul proiectului „Moldova drumuri IV”, care este o continuare logică a proiectelor anterioare de reabilitare și construire a circa 500 km de drumuri naționale din rețeaua prioritară.
 
Guvernul a aprobat în ședința de ieri, 24 noiembrie, proiectul hotărârii privind inițierea negocierilor asupra proiectului Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului „Moldova drumuri IV” și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia.

 

Proiectul contractului include 12 articole, care conțin prevederi despre condițiile de finanțare, suma creditului și procedura de debursare, moneda rambursări, rata dobânzii, data disponibilității mijloacelor financiare, responsabilitatea părților, condițiile de intrare în vigoare și de modificare a contractului.

 

Potrivit documentului, în prima secțiune a proiectului este prevăzută lansarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a trei sectoare de drumuri, pentru care au fost elaborate deja studii de fezabilitate și documentația de proiect. Concomitent, pentru dezvoltarea și continuarea programelor cu finanțare externă, contractul mai prevede elaborarea studiilor de fezabilitate și documentației pentru încă 9 proiecte.

 

Proiectul Contractului de finanțare dintre RM şi BEI are drept scop contractarea unui împrumut în valoare totală de 150 mil. euro, ceea ce reprezintă o cofinanțare a proiectului în cuantum de 50%, precum și o alocare în formă de grant 10 mil. euro.

 

Resursele sunt destinate pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor naționale, prestarea serviciilor de consultanță pentru implementarea proiectelor și de supervizare tehnică a lucrărilor de reabilitare și modernizare. Implementarea acestui proiect va avea beneficii de ordin economic prin îmbunătățirea stării și calității rețelei drumurilor și prin reducerea costurilor transportului rutier pentru utilizatorii drumurilor din RM.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.