25
10 2019
621

Fluxul de investiții pe piața de capital

În ianuarie – septembrie 2019, fluxul de investiții străine a constituit 20,44 mil. lei sau 12,03% din totalul emisiunilor de acţiuni. Volumul investițiilor străine înregistrat în primele 9 luni ale anului curent a crescut cu 3,15 mil. lei sau cu 18,22% față de aceeași perioada a anului precedent, potrivit raportului Comisiei Naționale a Pieței Financiare. În luna septembrie 2019, în Registrul de stat al valorilor mobiliare au fost înregistrate 3 emisiuni suplimentare de acțiuni în valoare de 15,09 mil. lei, în creștere cu 15,07 mil. lei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Totodată, în perioada vizată pe piața secundară au fost efectuate 256 tranzacții cu valori mobiliare corporative în volum de 37,86 mil. lei raportate la 2,18 mil. unități de valori mobiliare. Conform rapoartelor prezentate de către entități, în luna septembrie 2019 pe piața reglementată au fost efectuate 14 tranzacții în volum de 1,51 mil. lei. Potrivit structurii tranzacțiilor, ponderea maximă după volum revine tranzacțiilor de vânzare–cumpărare, care constituie 0,99 mil. lei sau 65,56% din volumul total al tranzacțiilor efectuate pe piața reglementată. Totodată, tranzacțiile rezultate din licitațiile „cu strigare” constituie 0,52 mil. lei sau 34,44% din volumul total al tranzacțiilor. În luna septembrie 2019, în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) au fost efectuate 5 tranzacții în volum de 0,58 mil. lei raportate la 0,01 mil. unități de valori mobiliare. În același timp, în afara pieței reglementate sau MTF, au fost efectuate încă 237 tranzacții în volum de 35,77 mil. lei. Și în acest caz ponderea maximă după volum revine tranzacțiilor de vânzare–cumpărare, care constituie 27,87 mil. lei sau 77,91% din volumul total. Tranzacțiile de succesiune a valorilor mobiliare în urma lichidării persoanei juridice acționar constituie 6,46 mil. lei sau 18,06% și, respectiv, alte tranzacții – 1,44 mil. lei sau 4,03% din volumul total al tranzacțiilor înregistrate în afara pieței.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.