06
04 2021
576

Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului: noi reguli de acordare a permisiunii

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) propune revizuirea modului și condițiilor de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial, fiind elaborat proiectul unui nou Regulament, propus pentru examinare Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.
 
Autorii proiectului menționează că, deși în condițiile actuale cadrul juridic național stabilește posibilitatea acordării permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial, insuficiența reglementărilor normative face dificilă și incertă aplicabilitatea acestui instrument juridic.

 

Proiectul stabileşte modul de depunere și examinare a cererilor pentru obţinerea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, modul de acordare, precum şi restricţiile de utilizare.

 

În sensul Regulamentului, denumire oficială sau istorică a statului se propun a fi considerate: Republica Moldova, Moldova, scrise cu orice tip de caractere, traducerile lor folosite separat sau în îmbinare cu alte elemente verbale sau figurative.

 

Decizia de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen/model industrial se propune a fi emisă în cazul în care folosirea acestei denumiri nu va induce în eroare consumatorul în privinţa originii geografice; solicitantul permisiunii produce/ are capacități de producere a produselor enumerate în cerere, va presta servicii sau are capacități de prestare a serviciilor enumerate; calitatea ori natura produsului și serviciului nu prejudiciază imaginea sau interesele statului; marca, desenul sau modelul industrial nu contravine ordinii publice sau bunelor moravuri. Nerespectarea acestor condiții va putea servi drept temei pentru emiterea deciziei de refuz în acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial.

 

Conform datelor oficiale, de la adoptare, în anul 2003, a cadrului legal privind acordarea permisiunii respective, Comisia a recepționat până la data de 25 martie 2021 doar 258 de cereri, dintre care:

  • pentru 172 de cereri au fost emise decizii de acordare a permisiunii;
  • pentru 6 cereri au fost ataşate extrase cu privire la transmiterea spre înregistrare fără necesitatea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului;
  • pentru 15 cereri au fost emise decizii de neacordare a permisiunii, deoarece marca era solicitată pentru o serie de produse, dar nu pentru un produs concret, sau lipsea certificatul de conformitate; utilizarea mărcii putea prejudicia imaginea statului; folosirea denumirii inducea în eroare consumatorul în privinţa calității, naturii produsului sau naturii serviciilor prestate etc.;
  • pentru 40 cereri au fost emise decizii de respingere, retragere, notificări de nedepunere sau au fost modificate reproducerile;
  • 25 cereri sunt în stoc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.