21
04 2021
343

Fondul de rezervă al municipiului Chișinău: Regulamentul de administrare

Primăria capitalei anunță despre inițierea consultării publice a proiectului de decizie pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului de rezervă al municipiului Chișinău (Fond).
 
Potrivit documentului, cuantumul Fondului este prevăzut într-o poziţie distinctă în bugetul municipal Chişinău, aprobat anual la şedinţa Consiliului municipal şi constituie cel mult 2% din volumul de cheltuieli și este un fond bănesc destinat finanţării unor cheltuieli imprevizibile şi acţiuni care survin în decursul anului, dar care nu sunt prevăzute în bugetul municipal, cum ar fi: înlăturarea efectelor calamităţilor naturale; ajutorul financiar acordat persoanelor fizice care au avut de suferit în urma efectelor calamităţilor, incendiilor, accidentelor etc.; ajutorul financiar unic acordat familiilor şi persoanelor socialmente vulnerabile sau în cazul necesităţii efectuării unui tratament costisitor, după confirmarea faptului că cheltuielile nu pot fi acoperite pe cont propriu etc. Totodată, proiectul conține și listele actelor necesare pentru solicitarea ajutorului material.
 
Cererile solicitanţilor privind alocarea de mijloace financiare şi acordarea ajutorului din Fond sunt examinate de către preturile de sector şi subdiviziunile Consiliului municipal Chişinău.
 
Controlul asupra utilizării eficiente şi conform destinaţiei a mijloacelor Fondului se efectuează de către organele de control financiar, iar responsabilitatea pentru utilizarea mijloacelor financiare alocate se pune în sarcina persoanelor fizice și celor juridice care beneficiază de suportul financiar respectiv.
 
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 26 aprilie curent pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012 sau la adresa electronică: nina.coseacov.dgf@cmc.md.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.