06
06 2014
1898

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2014

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 20141 Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul I 2014 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1128,1 mii persoane, fiind în creştere cu 0,6% (7,1 mii) faţă de tr.I 2013. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a majorat de la 91,9% la 94,9%, iar ponderea şomerilor a scăzut de la 8,1% la 5,1%. Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (50,7%) a depăşit puţin ponderea femeilor (49,3%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul urban: respectiv 50,3% şi 49,7%. Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 37,7%, fiind practic la nivelul înregistrat în trimestrul respectiv al anului precedent (37,5%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul bărbaţilor – 40,4%, în comparaţie cu rata estimată pentru femei – 35,4%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 43,9% în mediul urban şi 33,2% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 27,4%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 41,9. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61ani pentru bărbaţi2) a fost de 44,7%. Populaţia ocupată a constituit 1070,6 mii persoane, crescând cu 3,9% faţă de trimestrul I 2013. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (50,2% bărbaţi şi 49,8% femei). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în repartiţia pe medii (50,8% mediul rural şi 49,2% mediul urban). Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 35,8%, înregistrând o creştere de 1,3 p.p. în comparaţie cu tr. I 2013. La bărbaţi ea a fost mai înaltă (37,9%) în comparaţie cu femeile – 33,9%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 41,2% în mediul urban şi 31,8% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 42,2%, a populaţiei în vârstă de 15-64 ani – 39,7% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 25,1%. În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 260,2 mii persoane (24,3% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul I 2013 numărul populaţiei ocupate în agricultură a crescut cu 55,7 mii, sau cu 27,2%. În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 810,4 mii, în descreștere cu 15,3 mii sau cu 1,9% faţă de tr.I 2013. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 13,1% (13,5% în 2013) şi în construcţii, respectiv, 4,8% (5,0% în 2013). În sectorul servicii au activat 57,8% din totalul persoanelor ocupate, această pondere descrescând cu 2,6 p.p. faţă de tr.I 2013. Numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a scăzut cu 16,7 mii. Conform repartizării după forme de proprietate 71,5% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 28,5% - cu cea publică. Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor a constituit 73,2% din total. În sectorul informal au lucrat 13,4% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 28,4% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 22,0%, totodată 8,5% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal. Numărul persoanelor subocupate (persoane care au un loc de muncă, însă lucrează involuntar lucrează mai puţin de 40 ore pe săptămână în timpul perioadei de referinţă, totodată doresc şi sunt disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 90,4 mii, ceea ce reprezintă 8,4% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a crescut cu 1,5% în comparaţie cu trimestrul I 2013. Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 57,5 mii persoane, fiind cu 33,3 mii mai mic faţă de tr. I 2013. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 60,8% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 58,5%. Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 5,1%, fiind mai mică faţă de trimestrul I a. 2013 (8,1%). Rata şomajului la bărbaţi a constituit 6,1%, la femei, respectiv, 4,1%. Au fost înregistrate disparităţi între ratele şomajului în mediul urban şi cel rural (respectiv, 6,0% şi 4,2%). În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 11,9%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 8,2%. Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 62,3% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind mai mică decât nivelul trimestrului respectiv al anului 2013 cu 0,2 p.p, sau cu 5,3 mii persoane. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de muncă dorit au constituit circa 16,1 mii – faţă de 27,7 mii în 2013. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 326,8 mii persoane – faţă de 294,0 mii în 2013. Două treimi din numărul celor declaraţi plecaţi au constituit-o bărbaţii (63,1%), la fel şi persoanele plecate din localităţile rurale (71,8%). Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 2323‰. Anexă (14 pagini) Note: 1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender. 2 Conform legislaţiei naţionale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.