03
09 2014
1045

Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2014

Forţa de muncă în Republica Moldova:
ocuparea şi şomajul în trimestrul II 20141

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul II 2014 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1328,6 mii persoane, fiind în creştere cu 3,1% (40,2 mii) faţă de tr. II 2013. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a majorat de la 95,3% la 96,4%, iar ponderea şomerilor a scăzut de la 4,7% la 3,7%.

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (50,8%) a depăşit puţin ponderea femeilor (49,2%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea a populaţiei active din mediul urban: respectiv 56,3% şi 43,7%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 44,5%, fiind practic la nivelul înregistrat în trimestrul respectiv al anului precedent (43,1%).

Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul bărbaţilor – 47,8%, în comparaţie cu rata estimată pentru femei – 41,5%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 45,0% în mediul urban şi 44,1% în mediul rural.

În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 30,4%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 49,0%. Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (16-56 ani pentru femei şi 16-61ani pentru bărbaţi2) a fost de 51,5%.Populaţia ocupată a constituit 1280,1 mii persoane, crescând cu 4,3% faţă de trimestrul II 2013. Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (50,5% bărbaţi şi 49,5% femei). Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în repartiţia pe medii (57,3% mediul rural şi 42,7% mediul urban).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 42,8%, înregistrând o creştere de 1,7 p.p. în comparaţie cu tr. II 2013. La bărbaţi ea a fost mai înaltă (45,8%) în comparaţie cu femeile – 40,1%.

În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut valoarea 42,3% în mediul urban şi 43,2% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 49,4%, a populaţiei în vârstă de 15-64 ani – 47,1% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 28,5%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că în sectorul agricol au activat 454,5 mii persoane (35,5% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de trimestrul II 2013 numărul populaţiei ocupate în agricultură a crescut cu 55,4 mii, sau cu 13,9%.

În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de 825,6 mii, în descreștere cu 2,9 mii sau cu 0,4% faţă de tr. II 2013. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 11,2% (11,7% în 2013) şi în construcţii, respectiv, 5,2% (5,3% în 2013).

În sectorul servicii au activat 48,1% din totalul persoanelor ocupate, această pondere descrescând cu 2,4 p. p. faţă de tr. II 2013. Numărul absolut al persoanelor ocupate în sectorul serviciilor a scăzut cu 3,7 mii.

Conform repartizării după forme de proprietate 74,9% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 25,1% — cu cea publică.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor a constituit 63,1% din total.

În sectorul informal au lucrat 15,0% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 34,7% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor ocupate informal salariaţii au alcătuit 18,3%, totodată 10,1% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal.

Numărul persoanelor subocupate (persoane care au un loc de muncă, însă lucrează involuntar lucrează mai puţin de 40 ore pe săptămână în timpul perioadei de referinţă, totodată doresc şi sunt disponibile să lucreze ore suplimentare) a fost de 88,7 mii, ceea ce reprezintă 6,9% din totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a scăzut cu 6,1% în comparaţie cu trimestrul II 2013.

Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de 48,5 mii persoane, fiind cu 12,4 mii mai mic faţă de tr. II 2013. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 56,5% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din mediul urban – 70,0%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,7%, fiind mai mică faţă de trimestrul II a. 2013 (4,7%). Rata şomajului la bărbaţi a constituit 4,1%, la femei, respectiv, 3,2%. Au fost înregistrate disparităţi între ratele şomajului în mediul urban şi cel rural (respectiv, 5,8% şi 1,9%). În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 9,3%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 6,4%.


Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 55,5% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind mai mică decât nivelul trimestrului respectiv al anului 2013 cu 1,4 p. p, sau cu 38,9 mii persoane.

Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru.

Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de muncă dorit au constituit circa 13,0 mii – faţă de 17,4 mii în 2013. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost conform estimărilor de circa 343,9 mii persoane – față de 337,6 mii în 2013. Două treimi din numărul celor declaraţi plecaţi au constituit-o bărbaţii (63,7%), la fel şi persoanele plecate din localităţile rurale (72,5%).

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 1779 0/00.


Notă:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender

2 Conform legislaţiei naţionale

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.