07
11 2019
851

Formele GR vor fi prezentate Inspectoratului pentru Protecția Mediului

Raportul privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile solide (forma 5-gr) , Raportul privind mişcarea rezervelor de petrol şi gaze naturale (forma 6-gr) și Raportul privind mişcarea rezervelor de ape subterane (forma 7-gr) aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1131 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile, care la momentul actual sunt prezentate Direcției control geologic și supraveghere minieră din cadrul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, vor fi prezentate Direcției control geologic și resurse funciare a Inspectoratului pentru Protecţia Mediului. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 la Hotărârea prenotată. Necesitatea acestora este condiționată de prevederile Codului subsolului, în care legiuitorul a intervenit prin Legea nr.185/2017, acestea ținând de atribuțiile controlului de stat asupra folosirii raționale și protecției subsolului, exercitarea supravegherii miniere de stat și controlului geologic, funcțiile fiind atribuite Inspectoratului pentru Protecția Mediului. În anul 2018, Executivul a aprobat Hotărârea nr. 548 cu privire la organizarea și funcționarea autorității, acesteia fiindu-i incluse atribuțiile de exercitare a controlului de stat asupra folosirii raționale și protecției subsolului, precum și exercitarea supravegherii miniere de stat și controlului geologic, cu aprobarea structurii organizatorice a Inspectoratului pentru Protecția Mediului, iar la organul central a fost inclusă Direcția control geologic și resurse funciare. Autorii proiectului menționează că implementarea prevederilor acestuia nu necesita cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. Se preconizează că prevederile proiectului vor fi puse în aplicare din data publicării hotărârii adoptate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.