27
02 2017
3386

Formularul POLMED17, în vigoare

Ordinul Ministerului Finanţelor, nr. 21 din 2 februarie curent, despre aprobarea formularul Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor, a fost publicat în Monitorul Oficial, nr.60-69 din 24 februarie 2017. Ordinul conţine şi Instrucţiunea de completare a dării de seamă. Astfel, dacă în luna expirată subiecții impunerii nu au avut operațiuni pasibile taxării conform art.6 alin.(1), art.9 alin. (1) și art.10 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului, pentru perioada fiscală respectivă nu se prezintă Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor. În acelaşi timp, dacă în luna expirată au avut loc careva operațiuni pasibile taxării conform art.6 alin.(1), art.9 alin.(1) și art.10 alin.(1) din Legea menţionată mai sus, pentru perioada fiscală de raportare se prezintă darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor cu reflectarea indicatorilor aferenți obiectelor impozabile corespunzătoare. În Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor se indică perioada fiscală, denumirea subiectului, adresa juridică a lui și codul fiscal. Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor conţine 11 coloane, în care se înscrie următoarea informaţie:
 • în coloana 1 în funcţie de obiectul impozabil pentru care se depune darea de seama, se indică denumirea poluanților și tipurile deșeurilor ce se depozitează;
 • în coloana 2 în funcţie de activitatea economică generatoare de poluanți se indică normativul stabilit respectiv pentru emisiile, deversările și depozitarea deșeurilor
 • în coloana 3 se indică masa reală exprimată în tone a emisiilor, deversărilor de poluanți sau a deșeurilor depozitate în perioada fiscală de raportare.
 • în coloana 4 se indică mărimea convențională a masei exprimată în tone a emisiilor, deversărilor de poluanți sau a deșeurilor depozitate
 • în coloana 5 în funcţie de activitatea economică generatoare de poluanți se indică în lei mărimea plății pentru o tonă convențională de emisii, deversări sau deșeuri depozitate, ce se încadrează în limitele normativelor. Pentru poluanții emiși de surse staționare - normativele specificate în Anexa nr.2 din Legea privind plata pentru poluarea mediului; pentru deversările de poluanți - normativele specificate în Anexa nr.5 din Legea privind plata pentru poluarea mediului, iar pentru deșeurile depozitate - normativele specificate în Anexa nr.7 din Legea privind plata pentru poluarea mediului;
 • în coloana 6 în funcţie de activitatea economică generatoare de poluanți se indică în lei mărimea plății emisiile. Astfel, aici se indică Plata pentru emisia poluanţilor în aer atmosferic în limitele normativelor stabilite se determină ca produsul dintre normativul plăţii la cantitatea reală, în tone conven- ţionale, a poluanților emiși, Plata pentru deversările poluanţilor în limitele normativelor stabilite se determină ca produsul între normativul plăţii şi masa reală a poluanţilor, în tone convenționale. De asemenea, se indică Plata pentru deversările poluanţilor în rezervoare receptoare şi la cîmpurile de filtraţie se determină ca produsul între normativul plăţii şi volumul deversărilor, Plata pentru evacuările de poluanţi în colectoarele de dejecţii animaliere, se determină ca produsul dintre normativul plăţii conform Anexei nr.6 la Legea privind plata pentru poluarea mediului şi volumul de ape uzate evacuate, precum şi alte tipuri de plăţi
 • În coloana 7 în funcţie de activitatea economică generatoare de poluanți se indică masa reală exprimată în tone a emisiilor, deversărilor sau deșeurilor depozitate care depășesc limita normativelor stabilite.
 • în coloana 8 se indică mărimea convențională a masei exprimată în tone a emisiilor, deversărilor de poluanți sau a deșeurilor depozitate ce depășesc limita normativelor stabilite.
 • în coloana 9 se indică în lei separat pentru fiecare tip de activitate economică generatoare de poluanți mărimea normativului plății pentru o tonă convențională de emisii, deversări poluanți sau deșeuri depozitate care depășesc limita normativelor.
 • în coloana 10 se indică plata pentru emisiile, deversările sau deșeurile depozitate care în funcţie de activiatea economică generatoare de poluanți
 • în coloana 11 se indică totalul taxei calculate pe fiecare tip de activitate economică generatoare de poluanți și se reflectă suma indicatorilor reflectați respectiv în coloanele 6 și 10
În rîndul «TOTAL» se va indica totalul plăților ce urmează a fi achitate la buget care se determină ca suma indicatorilor reflectați în coloana 11 pentru fiecare tip de activitate economică generatoare de poluanți.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.