20
11 2017
2182

Funcţionar, obligat să compenseze prejudiciul cauzat agentului economic

La 29 martie 2016 SRL „A…ii” s-a adresat cu o cerere către Centrul raional de sănătate publică Cahul privind eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare a poligonului de tir sportiv, amplasat în spaţiul clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Cahul. Secretarul Centrului de sănătate publică raional Cahul a refuzat să înregistreze cererea, făcând referire la indicaţia verbală primită de la medicul-şef adjunct şi i-а propus solicitantului să se adreseze direct medicului-şef adjunct, ceea ce a şi făcut agentul economic. În rezultatul discuţiei cu medicul-şef adjunct, agentul economic nu a primit nici un răspuns rezonabil referitor la refuzul înregistrării cererii, motiv pentru care s-a adresat Centrului Naţional Anticorupţie privind tragerea la răspundere a funcţionarului de stat conform legislaţiei în vigoare. În rezultatul examinării cererii agentului economic, procurorul în Procuratura Anticorupţie Sud a întocmit în privinţa funcţionarului un proces- verbal în baza art. 313 Cod contravenţional “Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu” şi l-a expediat pentru examinare, după competenţă, Judecătoriei Cahul. În cauza contravenţională, agentul economic a fost recunoscut în calitate de parte vătămată. Agentul economic s-a adresat cu o cerere de chemare în judecază către medicul-şef adjunct al Centrului rational de sănătate publică Cahul cu privire la încasarea prejudiciului moral cauzat prin contravenţie în sumă de 200 mii lei şi a cheltuielilor de judecată suportate. Conform art.1404 alin.(1) din Codul civil, prejudiciul cauzat printr-un act administrativ ilegal sau nesoluționarea în termen legal a unei cereri de către o autoritate publică sau de către o persoană cu funcție de răspundere din cadrul acesteia se repară, integral, de autoritatea publică. Persoana cu funcție de răspundere va răspunde solidar în cazul intenției sau culpei grave. În rezultatul examinării cauzei judiciare (dosarul nr. 2ra-1880/17), Curtea Supremă de Justiţie a considerat exagerat cuantumul pretins de către agentul economic cu titlu de prejudiciu moral cauzat – 200 mii lei, deoarece agentul economic nu a adus careva probe care să demonstreze impactul nefast asupra sa şi a reputației întreprinderii a acțiunilor ilegale ale funcţionarului, dar a considerat că acordarea sumei de 2000 lei cu titlu de prejudiciu moral este o satisfacție echitabilă pentru agentul economic. Totodată, prin Decizia sa CSJ a obligă funcţionarul să compenseze prejudiciul suportat de agentul economic sub formă de taxă de stat în sumă de 100 lei. Astfel, prin Decizia CSJ din 8 noiembrie 2017, medicul-şef adjunct al Centrului de sănătate publică raional Cahul a fost obligat să achite SRL „A…ii” suma de 2100 lei pentru încălcarea dreptului agentului economic privind înregistrarea cererii de eliberare a autorizaţiei sanitare de funcţionare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.