23
07 2021
503

GAL. Reglementarea procedurii de înregistrare

Comisia de examinare a condițiilor de înregistrare a Grupurilor de acțiune locală (GAL) va fi formată din 7 membri: trei reprezentanţi ai organului central de specialitate, un reprezentant al Agenției Servicii Publice, un reprezentant al Rețelei Naționale LEADER din RM, un reprezentant al Rețelei de Dezvoltare a Comunităților Rurale, precum și un reprezentant al Congresului Autorităților Locale din Moldova, prevede proiectul Regulamentului privind procedura de examinare a condițiilor de înregistrare a GAL, propus pentru consultări publice.
 
Documentul este elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, care și va institui Comisia în scopul examinării actelor de constituire și a strategiei de dezvoltare locală ale GAL-ului.

 

Componența nominală a Comisiei va fi aprobată prin ordinul organului central de specialitate, iar activitatea desfășurată de către membrii acesteia va fi bazată pe principii voluntare, activitatea nu va fi remunerată și se va exercita în limita programului de muncă.

 

Potrivit proiectului, Cererea privind emiterea deciziei pentru înregistrarea GAL-ului se va depune împreună cu acordul de constituire, statutul GAL-ului, strategia de dezvoltare locală a acestuia și procesul-verbal al ședinței adunării de constituire. Comisia urmează să examineze cererea privind emiterea deciziei pentru înregistrare în baza principiilor esențiale ale Programului LEADER stipulate la art. 7 și art. 12 din Legea nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală, conform condițiilor de înregistrare.

 

În cazul în care Comisia decide înregistrarea GAL-ului în calitate de persoană juridică, organul central de specialitate (MADRM) va asigura includerea Grupului în Registrul grupurilor de acțiune locală, instituit și ținut de minister. Totodată, proiectul stabilește procedura de examinare a cererilor privind retragerea, revocarea sau anularea deciziei de înregistrare a GAL-ului.

 

Opiniile și propunerile asupra documentului sunt așteptate până la data de 2 august curent.

 

Amintim, la 14 iunie a intrat în vigoare Legea cu privire la grupurile de acțiune locală, potrivit căreia GAL-ul se constituie în scopul dezvoltării teritoriilor rurale din componența acestuia, inclusiv pentru elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității. Calitatea de membru al GAL poate fi obținută de orice persoană fizică sau juridică, înregistrată în modul stabilit de legislație, care are domiciliu sau sediu profesional ori adresă juridică și desfășoară activitate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale care intră în componența respectivului grup.

 

Finanțarea activității GAL va fi asigurată din cotizații de membru, granturi și donații, precum și din fonduri publice, inclusiv mijloace financiare obținute în urma desemnării procentuale. În același timp, Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural prevede finanțarea GAL-urilor din surse publice, în valoare de până la 5% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.