17
01 2020
632

Garanțiile financiare oferite prin FGC a Programului PARE 1+1 sunt excluse din ajutorul de stat

Măsura de sprijin ce constă în emiterea garanțiilor financiare prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC), în baza Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1” nu mai este aplicabilă și nu constituie ajutor de stat, potrivit Deciziei nr. ASER-94 din 12.12.2019. Măsura de sprijin a fost raportată de către ODIMM, valorarea acesteia pentru anul 2014 a fost de 2250 mii lei. Programul de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” este destinat lucrătorilor migranți sau rudelor de gradul I ale acestora, care doresc să investească mijloacele bănești obținute peste hotarele Republicii Moldova în inițierea sau extinderea unei afaceri. ODIMM oferea produse de garantare pentru sectorul IMM precum Programul „PARE 1+1”, ce reprezintă un produs de garantare creat în exclusivitate pentru beneficiarii Programului. Astfel, IMM-urile care au beneficiat de grant în cadrul programului, paralel solicitând un credit de la entitatea financiară și nu aveau suficient gaj pentru accesarea acestuia, au beneficiat de garanție din partea FGC în condiții preferențiale. Astfel, scopul creării acestui produs a fost facilitarea accesării mai rapide a finanțării nerambursabile pe motiv că, în perioada anilor 2010-2015, granturile erau acordate după efectuarea investiției. Ținând cont de schimbarea abordării, și anume avansarea granturilor în cadrul programului „PARE 1+1”, în anul 2015 acesta a fost exclus din lista produselor de garantare din cadrul Fondului prin aprobarea noilor produse și condiții de garantare. Astfel, măsură de sprijin nu mai este aplicabilă și nu mai necesită evaluarea prin prisma prevederilor Legii cu privire la ajutorul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.