03
11 2017
5635

Genuri de activitate, scutite de autorizaţia sanitară

Lista activităţilor pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru iniţierea desfăşurării activităţii de întreprinzător a fost redusă odată cu publicarea pe 27 octombrie 2017 în MO a modificărilor aprobate la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior. Astfel, nu mai este necesară obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru desfăşurarea următoarele genuri de activitate: - Întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor (45.20); - Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate (46.71); - Comerţul cu ridicata al produselor chimice (46.75); - Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (47.30). Prin urmare, va fi necesară deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare doar pentru următoarele genuri de activitate:
Clasa
CAEM
Rev.2
Denumirea activității
46.12Intermedieri în comerţul cu combustibili,
minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
96.01Spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor
textile şi a produselor din blană
96.02Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
96.04Activități de întreținere corporală
96.09Activități ale studiourilor de tatuaj și piercing
De asemenea, conform modificărilor operate la Legea nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor, cu cel puțin 15 zile înainte de inițierea unei activități economice, persoana juridică sau fizică este obligată, odată cu notificarea transmisă conform Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, după caz, să înștiințeze despre acest fapt organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor. Cu toate acestea, conform modificărilor aprobate la Legea nr. 231/2010, la momentul recepţionării fizice a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, autoritatea administraţiei publice locale va fi de asemenea obligată să înștiințeze organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor din raza teritorială despre notificarea recepționată de la agentul economic și să transmită informația ce se conține în aceasta. Astfel, în cazul în care agentul economic nu va notifica organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, acesta oricum va fi informat despre desfăşurarea activităţii economice de către autoritatea administraţiei publice locale. Modificările indicate au fost aprobate prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 185 din 21 septembrie 2017 (MO nr. 371-382 din 27.10. 2017).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.