03
11 2021
205

Gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a celor conexe

Sistemul național de gestiune a dreptului de autor ar putea fi completat cu reglementări privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, fiind transpusă parțial Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014.
 
Agenția de stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) a elaborat proiectul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, ce poate fi consultat până la 15 noiembrie curent.
 

După cum se menționează în nota proiectului, deși un titular de drepturi poate opta pentru gestionarea drepturilor patrimoniale în mod individual, totuși, statutul de membru al unei organizații de gestiune colectivă asigură mai eficient respectarea drepturilor, colectarea remunerațiilor pentru valorificarea acestor drepturi, precum și repartizarea sumelor cuvenite fiecărui titular de drepturi.

 

Documentul prevede gestionarea colectivă obligatorie pentru următoarele drepturi:

  • la remuneraţie compensatorie pentru copia privată;
  • la remuneraţie compensatorie pentru reproducerea reprografică;
  • interpreţilor şi al producătorilor de fonograme la remuneraţie unică echitabilă pentru radiodifuzarea şi comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial;
  • interpreților la remunerație echitabilă pentru radiodifuzarea și comunicarea publică a interpretărilor și execuțiilor fixate audiovizual;
  • la retransmitere prin cablu;
  • de retransmisie;
  • de suită;
  • la remuneraţie echitabilă pentru împrumut public;
  • interpreților la remunerație suplimentară anuală.

 

Organizațiile de gestiune colectivă au statut de asociație obștească și se înființează prin libera asociere a titularilor de drepturi, având scopul principal gestiunea dreptului de autor sau a drepturilor conexe în numele titularilor de drepturi și în beneficiul colectiv al acestora, fiind deținute sau controlate de membrii săi. Aceste organizații nu vor avea dreptul să desfăşoare activitate comercială sau să utilizeze operele şi obiectele drepturilor conexe care i-au fost încredinţate în gestiune.

 

Una din obligațiile organizațiilor de gestiune colectivă a dreptului de autor ține de elaborarea, în termen de 8 luni de la sfârșitul anului calendaristic, a raportului anual de transparență, ce va fi publicat pe pagina web a organizaţiei, unde rămâne la dispoziţia publicului minim 5 ani.

 

Totodată, organizația de gestiune colectivă este obligată să ofere titularului de drepturi informații privind comisionul de gestiune și alte rețineri din veniturile provenite din drepturi.  Comisionul de gestiune nu poate depăși costurile justificate și documentate suportate de organizație în scopul gestionării dreptului de autor și a drepturilor conexe și va fi reținut pentru fiecare drept gestionat.

Cuantumul comisionului va constitui:

a) pentru drepturile gestionate colectiv obligatoriu, precum și pentru drepturile gestionate colectiv extins – comisionul reținut de către organizația de gestiune colectivă desemnată colector și organizațiile beneficiare nu poate depăși cumulativ 20% din sumele repartizate fiecăruia;

b) pentru drepturile gestionate colectiv facultativ – comisionul datorat de proprii membri se reține de organizația de gestiune colectivă la momentul efectuării repartiției și nu poate depăși 20% din sumele repartizate individual;

c) pentru drepturile gestionate în bază de mandat special – comisionul se stabilește de organizația de gestiune colectivă pe bază contractuală, cu respectarea tratamentului egal.

 

Plățile urmează a fi reținute de către organizațiile de gestiune colectivă la momentul repartiției, ceea ce le va permite o mai bună organizare și administrare a activității.

 

La momentul de față reglementarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, gestiunea acestor drepturi, precum și aspectele ce țin de funcționarea sistemului de gestiune colectivă este asigurată de Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Ca urmare a recomandărilor experților, s-a impus necesitatea elaborării unei noi redacții a legii, în scopul armonizării prevederilor legislației la reglementările acquis-ului comunitar.

 

Potrivit autorilor proiectului, noua lege va oferi un grad sporit de protecție autorilor și titularilor de drepturi de autor prin instituirea unui cadru legal care oferă posibilitatea valorificării operelor și altor obiecte protejate de aceste drepturi, de a stabili un mecanism clar de colectare, repartizare și achitare a remunerației de către organizațiile de gestiune colectivă și responsabilizarea tuturor părților implicate în acest proces.

2 comentariu

avatar
Thanks to this article I can learn more. Expand my knowledge and abilities. Actually the article is very real. mcdvoice.com
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.