29
06 2020
1546

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate

Ministerul Finanțelor a elaborat și a înaintat spre consultare publică proiectul  Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate. Documentul propune modul de întocmire a bilanțului consolidat al grupului (entitatea-mamă, entitatea-fiică și entitatea-asociată); a situației de profit și pierdere; a situației modificărilor capitalului propriu; a situației fluxurilor de numerar.

 

Acesta reprezintă un studiu de caz privind modul de întocmire a situațiilor financiare consolidate în condițiile Legii nr. 287  contabilității și raportării financiare și al SMC ,,Prezentarea situațiilor financiare consolidate” aprobat prin Ordinul nr.93/2019  al ministrului Finanțelor.

 

Este important de menționat că tabelele de lucru, calculele efectuate și notele la situațiile financiare consolidate prevăzute în Ghid au un caracter de recomandare și pot fi modificate în funcție de specificul activității și necesitățile informaționale proprii ale entității.

 

Documentul poate fi consultat până la 17 iulie curent.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.