04
06 2019
711

Granturi pentru dezvoltarea infrastructurii țării

Apeductul Chișinău-Strășeni-Călărași va fi extins. Mijloacele financiare în sumă de 15 mil. euro sub formă de grant vor fi oferite de Republica Federală Germania prin intermediul KfW. Un Acord de Finanțare și Proiect pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” ce prevede acestă contribuție financiară a fost semnat la 27 mai 2019 între Banca germană Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova (reprezentată de Ministerul Finanţelor) şi Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru). Proiectul va fi realizat cu suportul ADR Centru. Termenul de debursare a resurselor de grant este 30 octombrie 2025. Ministerul Finanțelor precizează că Acordul menționat a fost încheiat în temeiul Înțelegerii, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2013, încheiată la Chișinău la 27.09.2017 și 04.10.2017, precum și a Înțelegerii, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2014, încheiată la Chișinău la 27.09.2017 și 04.10.2017. Totodată, menționăm faptul că un Acord similar de Finanțare și Proiect în valoare 23,5 mil. euro grant pentru realizarea proiectului Aprovizionare cu apă și sanitație în raionul Cahul a fost semnat între KfW, Republica Moldova (reprezentată de Ministerul Finanţelor) şi Municipiul Cahul la 1 august 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.