08
04 2021
410

Granturi pentru ecologizarea ÎMM

În cadrul primei ședințe a Comitetului de coordonare al Programului de ecologizare a ÎMM au fost examinate și selectate 17 întreprinderi care vor beneficia de granturi mici de până la 200 mii lei pentru ecologizarea afacerilor în cadrul etapei II a Programului. ÎMM vor  fi susținute financiar pentru implementarea acțiunilor de ecologizare de valoare mică, care va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional fără TVA, dar nu va depăși 200 mii lei.
 
Mijloacele financiare nerambursabile vor fi transferate de ODIMM după investirea resurselor proprii ale ÎMM și prezentarea documentelor justificative. Alocarea poate fi realizată în maximum două tranșe: prima tranșă – 70% din suma finanțării nerambursabile se acordă după ce beneficiarul va investi contribuția proprie de 30%, conform proiectului investițional; Ia doua – 30% din suma finanțării nerambursabile este transferată beneficiarului după prezentarea documentelor confirmative privind efectuarea investiției din prima tranșă acordată de ODIMM, conform proiectului investițional.
 
Din cele 17 companii selectate spre finanțare, 7  activează în domeniul serviciilor, 8 își desfășoară activitatea în sectorul industrial, iar 2 sunt din domeniul agroalimentar.
 
Acțiunile de ecologizare propuse de companiile selectate  pentru finanțare vizează înlocuirea sursei de energie convențională prin instalarea panourilor fotovoltaice; reducerea consumului de energie prin implementarea sistemelor de recuperare termică; captarea și utilizarea apelor pluviale; transformarea deșeurilor organice în proteine de înaltă calitate pentru sectorul piscicol, zootehnic, gestionarea resurselor de apă prin instalarea stației de epurare; introducerea echipamentelor care permit reciclarea deșeurilor textile în materie primă; reciclarea deșeurilor rezultate în procesul filtrării uleiurilor presate la rece și folosirea în cosmetologie; reciclarea deșeurilor rezultate în procesul restaurării anvelopelor și producerea pavajelor, bordurilor etc.
 
Amintim că Programul de ecologizare a ÎMM a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 592/2019, cu o perioadă de pilotare de 36 de luni, iar implementarea proiectului presupune un buget estimativ în valoare de 60 mil. lei pentru trei domenii-cheie:
  • eficiența energiei și a resurselor: utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor de-a lungul lanțului valoric;
  • economia circulară: gestionarea materiei prime și a deșeurilor, reciclarea și reutilizarea, reducerea pierderilor de resurse valoroase și de oportunități de afaceri importante pentru ÎMM-uri;
  • eco-inovarea: crearea oportunităților de afaceri prin integrarea modelelor de afaceri „verzi” și circulare, implementarea tehnologiilor ecologice în procesul de producere a ÎMM-urilor existente și viitoare, care pot crea și vinde produse certificate, servicii și soluții „verzi” în toate sectoarele economiei naționale. 
 
Programul „Eco IMM” este implementat de ODIMM în coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. Implementarea acțiunilor Programului sunt finanțate din bugetul de stat al Republicii Moldova și susținute prin intermediul Proiectului EU4Environment, finanțat de Uniunea Europeană.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.