01
02 2018
474

Guvernanța bugetar-fiscală şi instituirea Consiliului fiscal în Moldova

În scopul realizări obiectivului de consolidare a guvernanței bugetar-fiscale în Moldova, Ministerul Finanţelor a publicat rapoartele privind revizuirea practicii internaționale în domeniul guvernanței bugetar-fiscale și masurile necesare de aliniere guvernanței bugetar-fiscale a Moldovei la standardele UE, precum si a relevanței instituirii unui Consiliu fiscal în Republica Moldova.

În acest scop, Ministerul Finanțelor, cu suportul consultativ în cadrul asistenței tehnice din partea Comisiei Europene pentru îmbunătățirea politicilor şi managementului în domeniul finanțelor publice, a efectuat o analiză a guvernării bugetar-fiscale în Moldova în raport cu cerințele şi practicile UE, fiind abordate în special trei aspecte principale: regulile bugetar-fiscale, instituţiile fiscale independente şi cadrul bugetar pe termen mediu. De asemenea, a fost efectuată şi o evaluare a relevanței instituirii unui Consiliu fiscal în Republica Moldova şi posibila arie de activitate.

Astfel, pe marginea acestor subiecte au avut loc o serie de discuții și consultări, organizate cu suportul oferit în cadrul asistenței tehnice din partea Comisiei Europene pentru îmbunătățirea politicilor și managementului în domeniul finanțelor publice.

La aceste evenimente au participat reprezentanți ai MF, Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Curții de Conturi, Băncii Naționale a Moldovei, Cancelariei de Stat și altor APC, precum și reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale (Institutul de Cercetări Economice, CAI „Expert-Grup”, IDIS „Viitorul”, CALM) și ai Delegației UE în Moldova. De asemenea, în cadrul atelierelor de lucru au participat experți din Serbia, Lituania, Slovacia și Suedia, în cadrul cărora au fost prezentate principalele caracteristici și elemente de guvernanță bugetar-fiscală din țările respective, au împărtășit experiența privind modul de organizare și funcționare a instituțiilor fiscale corespunzătoare.

Ca rezultat, Ministerul Finanțelor a elaborat și publicat Raportul privind guvernanța bugetar-fiscală în Moldova în comparație cu practica UE și Raportul privind relevanța și posibile opțiuni de instituire a Consiliului fiscal în Moldova.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.