04
09 2020
750

Guvernul a aprobat modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020

Membrii Cabinetului de miniștri au aprobat în cadrul ședinței de ieri, 3 septembrie, proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020.

 

Potrivit vicepremierului Serghei Pușcuța, factorii de bază care au determinat modificările operate sunt: ajustarea indicatorilor bugetari reieșind din prognozele ajustate a principalilor indicatori macroeconomici agreați cu experții Fondului Monetar Internațional, evoluția economiei naționale sub presiunea efectelor pandemiei COVID-19, dar și a calamităților naturale; necesitatea identificării resurselor suplimentare pentru programe de cheltuieli care sunt prioritare la moment, dar și revizuirea programelor de cheltuieli, reieșind din mersul executării curente și capacitățile de valorificare a alocațiilor aprobate până la finele anului.

 

Conform estimărilor, veniturile bugetului de stat vor constitui circa 37,2 mld. lei, cu o diminuare de 649,5 mil. lei (sau cu 1,7%) față de volumul aprobat. Modificările propuse conțin atât diminuări, cât și majorări de venituri. Astfel, diminuările la venituri constituie 905,1 mil.lei, iar principalele diminuări sunt propuse la taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate, granturile primite de la organizațiile internaționale, încasările de la prestarea serviciilor cu plată, taxele pentru comerțul exterior, accizele la mărfurile produse pe teritoriul republicii și accizele la autoturismele importate și altele.

 

Majorările la venituri se cifrează la 387,6 mil. lei și principalele majorări se propun pentru: accizele la mărfurile importate, TVA la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova, impozitul unic aferent rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației, dar și pentru dividendele de la cota parte a statului în societăți pe acțiuni și defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat.

 

Totodată, a fost propusă majorarea restituirii taxei pe valoarea adăugată cu 132 mil. lei, inclusiv 100 mil.lei pentru suplinirea Programului de rambursare a TVA pentru agricultori, care înregistrează sumele TVA spre deducere.

 

Reieșind din cadrul de resurse revizuit, cheltuielile bugetului de stat se propun spre diminuare la total cu circa 1,8 mld. lei (sau cu 3,4%), comparativ cu volumul aprobat și vor constitui circa 53,2 mld. lei. De asemenea, proiectele finanțate din surse externe sunt diminuate la total cu 1,1 mld. lei.

 

Modificările operate se soldează cu diminuarea cu 1,2 mld.lei a deficitului bugetului de stat aprobat prin Legea nr.131/2020, în sumă nominală constituind 15,9 mld. lei sau 7,8% în PIB.

 

La situația din 31 decembrie 2020, soldul datoriei de stat va constitui 75,1 mld. lei, micșorându-se cu 3,2 mld.lei sau cu 4,1% față de valoarea precizată. Astfel, ponderea soldului datoriei de stat în PIB se va micșora față de valoarea precizată cu 0,3 p. p. și la situația din 31 decembrie 2020 va constitui 36,6%.

 

Indicatorii bugetari revizuiți, care se conțin în proiectul de lege sus-menționat, au fost agreați cu experții FMI.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.