02
08 2019
919

Guvernul a avizat pozitiv încă o inițiativă de modificare a Codului fiscal

În cadrul ședinței cabinetului de miniștri din 1 august, a fost aprobat avizul Guvernului asupra unei inițiative legislative înaintate de un grup de deputați, obiectivul căreia este anularea facilităților fiscale pentru activitățile din domeniul jocurilor de noroc, abrogarea normei ce stabilește restituirea TVA la investiții (cheltuieli) capitale efectuate în cadrul parteneriatului public-privat de interes național și a celei ce vizează scutirea de TVA fără drept de deducere a mărfurilor și serviciilor importate în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat. Totodată, Ministerul Finanțelor a înaintat un șir de propuneri întru îmbunătățirea proiectului avizat. În vederea asigurării unui raport echilibrat cost-beneficiu, se propune ca câștigurile de la loterii şi/sau din pariurile sportive să nu fie impozitate până la mărimea de 1% din scutirea personală - 240 lei (autorii au propus impozitarea acestor câștiguri în condiții generale). Aceasta se argumentează prin specificul organizării achitărilor câștigurilor aferente loteriilor şi/sau pariurilor sportive în locurile de comercializare a biletelor de loterie și de desfășurare a pariurilor sportive (chioșcuri, magazine alimentare, stații PECO) care face dificilă asigurarea reținerii impozitului pe venit din câștigurile cu sume foarte mici. Reieșind din aceasta, executivul propune următoarea redacție a art. 20, lit. p1 din Codul fiscal (CF): p1) câștigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui câștig nu depășește 1% din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1). În același timp autorii avizului au propus ca noile reguli să intre în vigoare din 1 septembrie 2019. Inițiativa autorilor prevede că data intrării în vigoare a legii este ziua publicării ei în „Monitorul oficial”. Guvernul mai propune suplinirea proiectului cu un punct nou, care stipulează că „pentru parteneriatul public-privat al cărui contract a fost încheiat în perioada 1 ianuarie 2018 – 1 septembrie 2019, se aplică prevederile art. 1014 și art. 103 alin. (98) din Codul fiscal nr. 1163/1997, în vigoare de la data semnării contractului de realizare a parteneriatului public-privat până la expirarea contractului”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.