24
09 2019
933

Guvernul elaborează un nou regulament pentru transportatorii auto

Pentru fiecare mijloc de transport, activitatea căruia se practică în baza notificării, se eliberează "certificat de agreare ATP", de către ANTA prin intermediul stațiilor de inspecție tehnică specializate și autorizate în conformitate cu condițiile Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri perisabile și ușor alterabile. Aprobarea acestuia prin hotărâre de Guvern a fost examinată în ședința secretarilor de stat, care a avut loc pe data de 20 septembrie. Documentul va introduce clasificarea autovehiculelor și noțiuni precum mijloace de transport speciale pentru transportul rutier de mărfuri perisabile și ușor alterabile – vehicule, remorci, semiremorci, containere și altele asemănătoare, destinate în exclusivitate pentru transportarea mărfurilor perisabile și ușor alterabile, care sunt determinate drept „mărfuri supuse unei alterări rapide în condițiile mediului și care cer condiții speciale de transportare și protective de acțiunea asupra lor a temperaturilor înalte și joase ale mediului exterior și un termen de realizare în conformitate cu documentele normative pentru acest gen de produse”. Proiectul stabilește regulile de transportare a mărfurilor vizate, cerințele pentru unitățile de transport, dotarea acestora și condițiile de certificare, reglementează domeniul de aplicare a noilor prevederi. Respectarea de către operatorii de transport rutieri a Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri perisabile și ușor alterabile va fi pusă în sarcina Agenției Naționale de Transport Auto (ANTA), Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului vor coordona și supraveghea importul, exportul, transportul rutier al mărfurilor vizate, iar Serviciul Vamal – respectarea reglementărilor stabilite la trecerea peste frontiera a transportului rutier de mărfuri perisabile și ușor alterabile. Se preconizează că documentul, după aprobare, va fi pus în aplicare la expirarea a 6 luni de la data publicării în MO al RM. Totodată, va fi abrogat Regulamentul transporturilor de mărfuri perisabile, aprobat prin ordinul Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor nr. 9/13/1999. Proiectul Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri perisabile și ușor alterabile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.