26
06 2017
1284

Guvernul pregătește un proiect complex de modificare și completare a Codului contravențional

Cabinetul de miniștri a examinat în ședința din 23 iunie curent proiectul de lege, înaintat, cu titlu de inițiativă legislativă, de un grup de deputați, privind modificarea și completarea Codului contravențional. Proiectul de lege propune instituirea răspunderii contravenționale pentru utilizarea materialelor necorespunzătoare în procesul de construcție, exploatare, întreținere, reparație și reconstrucție a drumurilor, pasajelor și comunicațiilor, situate în zona drumurilor și a mijloacelor de dirijare a circulație rutiere, altor instalații rutiere, soldată cu deteriorarea mai mult de 2% din acestea în perioada de garanție, indicată în contract. În avizului dat de Executiv se menționează, că actuala redacție a Codului contravențional reglementează componentele de contravenție, care decurg din nerespectarea regulilor de întreținere, construcție și reconstrucție a obiectivelor nominalizate. Este stabilită și răspunderea contravențională pentru nerespectarea termenelor de executare a lucrărilor de reparație, neândeplinirea măsurilor de asigurare a securității circulației rutiere. Există normative în vigoare pentru construcția pistelor pentru pietoni, precum și pentru asigurarea căilor de acces la drumurile publice pentru persoanele cu dizabilități. Pe de altă parte, în avizul Guvernului se menționează, că autorii inițiativei legislative nu fac precizări referitor la tipul de contracte și clauzele de garanție, stipulate în acestea. Lipsesc și argumentele, ce ar justifica cota propusă de deputați - 2%. Ministrul afacerilor interne, Alexandru Jizdan, care a prezentat avizul în ședința Guvernului, a reamintit că la lucrările de întreținere, construcție și reconstrucție a drumurilor se interzice folosirea produselor fără certificare, în conformitate cu Legea privind calitatea în construcții din 2 februarie 1996. Pentru utilizarea produselor fără certificare este de asemenea prevăzută aplicarea amenzilor. Alte modificări și completări incluse în proiectul de lege se referă la regimul prioritar de circulație al unor autovehicule și echiparea acestora cu lumini giratorii și semnale sonore speciale, care, precum a specificat Alexandru Jizdan, este prevăzut în Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin hotărârea Guvernului din 13 mai 2009. Astfel, autovehiculele, care aparțin MAI şi echipelor mobile ale Serviciului Vamal, sunt echipate cu lumini giratorii de culoare albastră și roșie și semnal sonor special, iar cele ale Ministerului Apărării, Departamentului Instituțiilor Penitenciare, Ministerului Justiției, SIS, Serviciului Protecție și Pază de Stat, ambulanțele destinate stingerii incendiilor, serviciilor bancare, transportării poștei speciale, serviciilor de depanare ale relelor de gaze și electrice de contact - cu lumini giratorii albastre și semnal sonor special. Autovehiculele echipate cu lumini giratorii portocalii (galbene) au doar scopul de a avertiza asupra unui posibil pericol și nu beneficiază de regim prioritar de circulație. Jizdan a mai spus că pentru a asigura stabilitatea legislației, ce constituie o expresie a securității judiciare, pare rezonabil ca acest proiect de lege să fie comasat și examinat odată cu proiectul complex de modificare și completare a Codului contravențional, care este pregătit de Guvernul.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.