26
03 2014
1176

Guvernul a adoptat hotărîrea privind semnarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Finanţelor al R.M şi Ministerul Finanţelor al Georgia privind cooperarea tehnică

Executivul a aprobat o hotărîre pentru semnarea Memorandumului de Înţelegere încheiat între Ministerul Finanţelor al R.M şi Ministerul Finanţelor al Georgiei în vederea preluării punctelor forte din experienţa Georgiei în domeniul politicii bugetar-fiscale, precum şi a unor măsuri pentru realizarea acestuia. Documentul aprobat, se înscrie în şirul de măsuri ce vor spori prestanţa imaginii Republicii Moldova pe arena internaţională şi va contribui la realizarea obiectivelor din domeniul financiar-bugetar-fiscal, de asemenea vor contribui la dinamizarea vectorului European în acest sector. Astfel, aprobarea Memorandumului menţionat va avea consecinţe favorabile asupra relaţiilor de colaborare în domeniul politicii bugetar-fiscale, evidenţei contabile, gestionării finanţelor publice, procesului bugetar, precum şi alte sectoare specifice domeniului. Astfel, de comun acord părţile au decis că vor face schimb de informaţii privind administrarea fiscală, procesul de luare a deciziilor, legislaţie, infrastructură, realizate prin vizite de consultare, programe de instruire sau vizite de studii, participare la seminare, ateliere şi conferinţe, schimb de documente s-au orice altă formă de cooperare. De menţionat, că acoperirea cheltuielilor în urma implementării Memorandumului va fi suportată în limita bugetului aprobat de instituţiile implicate. Memorandumul de înţelegere va fi aprobat în conformitate cu legislaţia internă a părţilor contractante şi va intra în vigoare din data primirii ultimei notificări, care confirmă îndeplinirea tuturor procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a Memorandumului.

via www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.