11
06 2014
1058

Guvernul a aprobat ratificarea Acordului privind constituirea Centrului pentru Excelenţă în Finanţe

Astăzi, 11 iunie, Membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat în cadrul şedinţei de Guvern proiectul de lege pentru ratificarea Acordului privind constituirea Centrului pentru Excelenţă în Finanţe. Documentul a fost întocmit la Bled, Slovenia, la 3 septembrie 2013. Acordul privind constituirea Centrului pentru Excelenţă în Finanţe (CEF) a fost semnat la Ljubljana, la 11 decembrie 2013, în conformitate cu Decretul Preşedintelui din 31 octombrie 2013. Ratificarea prezentului Acord va permite creşterea substanţială a oportunităţilor de finanţare a proiectelor şi programelor CEF, la dinamizarea procesului de schimb de experienţă şi atragerea experţilor regionali şi internaţionali. Totodată, va contribui în continuarea la creşterea capacităţilor de dezvoltare, beneficierea de asistenţă tehnică şi cooperare internaţională în special în domeniul gestionării finanţelor publice. De asemenea, Acordul va consolida cadrul juridic existent între statele membre şi va avea impact pozitiv asupra impulsionării relaţiilor multilaterale în diverse domenii şi preluarea experienţei în scopul ajustării managementului finanţelor publice al Republicii Moldova la cerinţele internaţionale. Notă: CEF a fost înfiinţat în ianuarie 2001 de către guvernul sloven, cu suportul Băncii Mondiale şi FMI în scopul oferirii asistenţei în procesul de reformare a finanţelor publice în ţările Europei de Sud-Est. Republica Moldova a devenit membru CEF în anul 2003, beneficiind pînă în prezent, cu titlu gratuit, de expertiză, asistenţă şi instruire necesară în domeniul menţionat.

via mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.