16
10 2019
531

Horticultura. Realități și perspective

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului consideră că produsele horticole autohtone ar putea fi mai competitive pe plan internațional datorită mobilității producătorilor (companii mici, suprafețe mici, adaptabilitate relativ ușoară) și promovării anumitor produse pe diverse piețe noi, de nișă, dar și poziționării geografice a țării. Avantaje competitive ar trebui să fie și implementarea tehnologiilor noi în domeniul producerii, post-recoltării și marketingului agricol. Prevederile sunt incluse în Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2019-2025, propus de autoritate pentru consultări publice. Documentul reflectă politicile Guvernului cu privire la eforturile și intervenţiile în sectorul horticol, acestea fiind direcţionate spre dezvoltarea domeniului, care este extrem de important pentru economia națională, fiind inclus și în Strategia Națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2018-2020. Programul oferă o analiză a rolului producătorilor agricoli (atât mici, cât și a grupurilor de producători), dezvoltarea capacităților și abilităților acestora pentru a se adapta noilor cerințe ale pieței prin influențarea modelelor de consum ale pieței interne și conformarea la standardele și cerințele specifice livrărilor pe piețele-țintă la export. Autorii se referă și la forța de muncă tot mai deficitară nu doar a specialiștilor calificați, dar și a muncitorilor zilieri. Astfel, producătorii agricoli urmează să creeze locuri de muncă atractive, înalt tehnologizate și bine remunerate, concomitent contribuind direct și interesat la dezvoltarea învățământului de specialitate și la dezvoltarea sectorului de cercetare-dezvoltare. Programul conține și date statistice, conform cărora în Republica Moldova plantaţiilor multianuale le revin 288,8 mii ha (11,6% din suprafaţa totală a terenurilor agricole), dintre care sectorul privat deține 251,4 mii ha (87,0%), iar cel public – 13,0%. Terenurile ocupate de fructe, nuci şi pomuşoare constituie 133,5 mii ha, de vii – 135,3 mii ha. Din suprafaţa totală a plantaţiilor multianuale doar 13,3 mii ha sunt dotate cu instalații de irigare. Totodată, piaţa legumelor din țara noastră se caracterizează prin instabilitate, fluctuaţii puternice de preţuri în diferite perioade. Importul legumelor prevalează exportul din Moldova deja o perioadă îndelungată şi menţine o balanţă comercială deficitară. Pentru legume balanţa comercială în perioada 2010 – 2017 a fost descendentă indicând un sold negativ pe parcursul întregii perioade de referinţă, menționează MADRM. În document sunt expuse viziunile autorității asupra acțiunilor ce urmează a fi realizate pentru ameliorarea situației – de la investiții în pregătirea cadrelor, efectuarea cercetărilor, înnoirea soiurilor și crearea unei infrastructuri moderne până la implementarea mai amplă în sectorul horticol a sistemelor de siguranţă a calităţii produselor horticole în stare proaspătă (GlobalGAP, GRAPS, etc.) şi procesată (HACCP) pentru penetrarea noilor pieţe. Costurile pentru realizarea acestora sunt estimate, pentru anii 2019-2025, la circa 14424 mil. lei, dintre care 70,4% vor fi asigurate de mediul de afaceri (capitalizarea profitului și atragerea împrumuturilor din liniile de creditare internaționale), iar 29,6% vor fi obținute din subvenții. Ca rezultat, se așteaptă sporirea ponderii produselor horticole cu valoare adăugată înaltă, a capacităților de procesare și păstrare, a competitivității fructelor și legumelor moldovenești și majorarea volumului de export. Opiniile și propunerile asupra proiectului sunt așteptate până la 31 octombrie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.