21
11 2017
2436

Şi ANOFM va fi reorganizată

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Faminiei propune spre consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, elaborate pentru realizarea prevederilor Planului naţional de acţiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021, principalul obiectiv fiind îmbunătățirea guvernării pieței muncii. Este preconizat că acesta va fi atins prin reorganizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și prin modernizarea serviciilor prestate de către această instituție. Proiectul prevede că ANOFM este autoritate administrativă subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, cu 35 subdiviziuni teritoriale fără personalitate juridică. La nivel central, ANOFM va avea 48 de angajați, iar numărul angajaților în cadrul subdiviziunilor teritoriale va constitui 221 de persoane (statul de personal total al ANOFM și a subdiviziunilor teritoriale - 269 persoane), comparativ cu 47 de persoane la nivel central și 288 de persoane la nivel local (total 335 persoane) în prezent, reducerea de personal constituind 20%. Însă, ținându-se cont de alocările mijloacelor financiare pentru anul 2017 în vederea angajării a 50 de specialiști axați pe integrarea în câmpul muncii a cetățenilor reîntorși de peste hotare, specialiști care până la moment nu au fost angajați în cadrul ANOFM și structurile teritoriale, reducerea de personal constituie 30,1%. Numărul mediu al angajaților în cadrul unei subdiviziuni teritoriale (cu excepția mun.Chișinău, mun.Bălți și UTA Găgăuzia) va constitui 5 persoane. În proiect mai sunt incluse prevederile de organizare a achizițiilor publice și achitarii plăților legate de implementarea măsurilor active (bursa la formare profesională, subvenții pentru angajatori, ș.a.) și a măsurilor pasive (ajutor de șomaj) se transferă la nivel central, fapt care va permite focusarea subdiviziunilor teritoriale pe prestarea serviciilor de angajare, implementarea măsurilor active de ocupare a forței de muncă, lucru cu angajatorii și monitorizarea pieței muncii la nivel local. Concomitent, la nivel central se va institui o subdiviziune nouă, Observatorul pieței muncii, necesitatea acestuia fiind dictată de lipsa cercetării, analizei și monitorizării continue a pieții muncii, datele obținute fiind utile atât ANOFM, cât și autorităților publice centrale în elaborarea politicilor în baza de dovezi și focusate pe necesitățile naționale. Ce ţine de finanţarea implementării proiectului, aceasta se încadrează în mijloacele financiare planificate, inclusiv și pentru reorganizarea administrației publice centrale, iar mijloacele financiare pentru crearea și asigurarea funcționării Observatorului pieței muncii, la prima etapă este necesară asigurarea salarizării personalului Observatorului, ceea ce se va efectua din mijloacele financiare alocate ANOFM în acest scop, conform legislației în vigoare. Concomitent va fi necesară instruirea personalului privind dezvoltarea abilităților de analiză și interpretare a datelor, accesarea fondurilor atât interne, cât și externe pentru realizarea cercetărilor pieței muncii. Acest suport ar putea fi obținut din partea partenerilor externi de dezvoltare, precum este Fondul European de Instruire (ETF). În rezultat, se aşteaptă îmbunătățirea capacităților de cercetare, analiză, interpretare și diseminare a datelor cu privire la piața muncii, fapt ce va determina elaborarea unor politici în domeniul ocupării, educațional, axate pe necesitățile și prioritățile naționale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.