Știri

IDIS Vitorul: inegalitățile sociale se divizează în materie de venituri și non-venituri

Regiunile Republicii Moldova sunt de 4-4,5 ori mai subdezvoltate decât municipiul Chișinău. La nivel regional PIB-ul pe cap de locuitor ajustat la paritatea puterii de cumpărare este mic. Astfel, în municipiul Chișinău puterea de cumpărare este 4,2 USD, regiunea de nord - 3,3 USD, UTA Găgăuzia - 2,8 USD, regiunea de sud - 2,7 USD, iar în regiunea centru puterea de cumpărare este de 2,5 USD, se arată într-un comunicat de presă al „IDIS Vitorul”. Potrivit experților, pe fundalul inegalităților economice raportul între venituri și cheltuieli al populației din mediul rural și cea din mediul urban înregistrează o tendință stabilă de descreștere. Creșterea economică a fost compromisă puternic de criza din sistemul bancar, care a afectat semnificativ nivelul de viață al celor mai multe dintre grupurile sociale și profesionale ale țării, conform datelor Raportului Național de Dezvoltare Umană 2015/2016, lansat în data de 14 iunie 2017. Studiul a fost elaborat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS “Viitorul” la comanda PNUD. ”Mesajul principal al raportului este de a convinge opinia publică, instituțiile statului că dezvoltarea umană poate fi atinsă prin reducerea inegalităților cu eficientizarea politicilor de incluziune socială, reducerea sărăciei și cu stimulente pentru dezvoltarea afacerilor”, a menționat Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS). Raportul relevă că inegalitățile sociale se divizează în materie de venituri și non-venituri. Inegalitățile în materie de venituri sunt, de regulă, de natură economică și sunt generate de diferențele existente în rândul populației, apărute ca urmare a unui șir de factori, cum ar fi, de exemplu, practicile discriminatorii pe piața muncii (în funcție de sex, vârstă, apartenență etnică), salariile în stagnare, șomajul, oportunitățile inegale în educație și în inserție pe piața muncii ș.a. Inegalitățile în venituri salariale rezidă în diferențele de pregătire profesională, educație și instruire, performanțele obținute la locul de muncă. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor este strategic importantă atât pentru creșterea economică, cât și pentru asigurarea unui control al stării de sănătate a populației, în special în mediul rural. Iar starea de sănătate ține direct de accesul populației la apă potabilă și sanitație. Lipsa rețelelor de canalizare și prezența fântânilor afectate mărește pericolul latent al bolilor cauzate de consumul apei în rândul populației. Autorii publicației recomandă orientarea politicilor și strategiilor spre dezvoltarea clasei de mijloc, pentru că aceasta reflectă o categorie mare de populație, care ar avea acces la servicii de calitate, ceea ce ar contribui la o dezvoltare umană durabilă.

via | agora.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1311 vizualizări

Data publicării:

17 Iunie /2017 12:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

IDIS Viitorul | studiu | discrepanta | puterea de cumpărare | mediu rural

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon