02
07 2021
296

IFAD VII: cererile de finanțare pot fi depuse până la 30 iulie

La 30 iulie 2021 expiră termenul-limită pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII). Astfel, solicitanții (întreprinderi mici şi mijlocii, gospodării țărănești, grupuri de producători din mediul rural (Grup-client)) care practică activități agricole, au la dispoziție încă o lună pentru depunerea cererilor.

 

Asistența financiară va constitui maximum $200 mii și va putea fi utilizată pentru finanțarea proiectelor de infrastructură (construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare, precum și construcția / reparația segmentelor de drum și poduri).

 

Pentru obținerea granturilor, Grupul-client trebuie să fie format din cel puțin 4 agenți economici, cu activitatea agricolă în spațiul rural (domeniul agriculturii sau procesării producției agricole) de cel puțin 2 ani, să țină evidența contabilă conform SNC și să prelucreze teren propriu sau arendat cu o suprafață nu mai mare de 100 ha.

De asemenea, toți membrii Grupului-client vor fi de acord să participe cu cofinanțare în volumul minimului stabilit de program. Astfel, pentru rețelele de alimentare cu apă pentru irigare, contribuția minimă va fi de cel puțin 15% pentru beneficiarii care participă pentru prima dată; cel puțin 30% (pentru a doua participare) pentru solicitanții din Grupul de clienți care au beneficiat anterior de investiții în infrastructură, finanțați din proiectul CPIU IFAD și cel puțin 50% pentru a treia participare. Pentru segmentul de drum și pod contribuția va fi de cel puțin 50%.

 

Companiile Grupului-client care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru al Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie.

După construcția obiectului de infrastructură pentru care se solicită finanţare va fi transmis la balanța primăriei localității respective sau la balanța Agenției Apele Moldovei.

Formularul de aplicare la concurs poate fi consultat aici .

Modelele de documente pot fi accesate aici .

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea obligatorie a denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir.1303 sau în Boxa pentru corespondență, până la data de 30 iulie 2021, ora 1700.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.