17
12 2019
734

IFAD VIII: transformarea zonei rurale

Republica Moldova ar putea beneficia de un acord de finanțare în sumă de circa $20,87 mil. – credit pe termen lung și $5,537 mil. – grant nerambursabil pentru realizarea proiectului „Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale” (IFAD VIII). Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune spre consultare proiectul Decretului Președintelui RM privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă. În componența delegației oficiale pentru negocierea proiectului vor fi incluși reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Justiției, Ministerului Economiei și Infrastructurii și Cancelariei de Stat, precum și ai MADRM. Împrumutul în sumă de $20,87 mil. urmează a fi acordat pe un termen de 25 de ani, perioada de grație fiind de 5 ani, rata dobânzii fixă – 1,25% și comisionul pentru deservire – 0,75%. Totodată, țara noastră va asigura o finanțare autorizată pentru proiect în sumă de $3,8 mil., prin acoperirea tuturor taxelor și impozitelor pe bunuri și servicii adiționale sau va recurge la scutirea taxelor și impozitelor respective. Negocierea Acordului de finanțare este determinată de necesitatea facilitării dezvoltării durabile a economiei și reducerii nivelului de sărăcie, precum și creșterii continue a agriculturii și dezvoltării rurale. În momentul de faţă, MADRM mai gestionează câteva proiecte finanțate de donatorii străini: Proiectul Agricultură Competitivă; Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) și Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VI). Proiectul poate fi consultat până la 30 decembrie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.