28
07 2015
1222

IFS Criuleni: atenție sporită față de respectarea întocmai a legislației fiscale

IFS Criuleni comunică că, drept rezultat al monitorizării genurilor principale de activitate a economiei naționale, la 10 contribuabili au fost identificate, calculate, evaluate și descrise riscurile din ramurile monitorizate, inclusiv din domeniile industriei prelucrătoare, construcției, comerțului, transportului și comunicațiilor, prestarea serviciilor. În zilele de 15, 22 și 24 iulie curent a fost organizate 3 ședințe de lucru cu 9 contribuabilii, în scopul asigurării conformării voluntare și monitorizării activității entităților. În cadrul discuțiilor au fost expuse riscurile identificate pe fiecare agent economic și aspectul achitărilor plăților la BPN, în vederea sporirii civismului fiscal, precum și problema înlăturării fenomenului salariului achitat „în plic”, „muncii la negru” și consecințele acestuia asupra bugetului public național, cauza neachitării în termen a datoriilor față de buget. Pentru a asigura continuitatea aducerii în cadrul legal, lărgirea bazei impozabile, contracararea evaziunii fiscale, educarea fiscală a cetățenilor ce activează ilicit în raza de deservire, în perioada 15-24.07.2015 au fost efectuate 8 verificări la fața locului la subiecți ce desfășurau activități de antreprenor în piețele, străzile din or. Criuleni. Controalele fiscale s-au soldat cu perfectarea a 2 procese-verbale administrative pentru desfășurarea activității de întreprinzător ilicite, încălcare prevăzută de art. 263 alin. (1) al Codului Contravențional al Republicii Moldova. Cetățenii vor fi sancționați conform prevederilor legislației în vigoare. Într-un caz au fost ridicate corpuri delicte cu valoarea totală de 260 lei. Persoanelor fizice cărora le-a fost constatată activitatea ilicită de antreprenori au fost informați despre necesitatea legalizării activității desfășurate, prin înmânarea scrisorilor în scopul conformării benevole. La efectuarea controalelor fiscale, prin metoda de verificare operativă au fost întocmite trei acte de control, inclusiv la constatarea a:
  • trei cazuri de neutilizare a MCC disponibile. Pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din Codului Fiscal, Hotărârii Guvernului nr. 474 din 28.04.1998 „Cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”, contribuabilii vor fi sancționați cu o amendă în mărime de 15000 lei;
  • un caz de neprezentare a documentelor de proveniență a mărfurilor aflate spre comercializare, fiind încălcat art.8 alin. (2) lit. f), lit. k) din Codului Fiscal. Pentru încălcarea comisă, contribuabilului, în baza prevederilor art. 253 alin. (1) din Codul Fiscal, urmează să i se aplice sancțiune fiscală în mărime de 5000 lei.via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.