08
11 2019
1031

Îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural

Din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru finanțarea proiectelor de îmbunătățire a nivelului de trai și de muncă în mediul rural vor fi alocate anual până la 15% din valoarea totală a acestuia.

În MO din 6 noiembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.456 din 18 octombrie 2019, prin care a fost aprobat Regulamentul privind acordarea subvențiilor pentru realizarea scopurilor indicate.

Prevederile acestuia vor fi aplicate proiectelor evaluate și selectate în perioada anilor 2019-2021. În document sunt prevăzute măsurile, condițiile și procedurile de acordare a subvențiilor în avans pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale; renovarea și dezvoltarea localităților și diversificarea economiei rurale prin activități nonagricole, iar obiectivele stabilite pentru mediul rural sunt dezvoltarea durabilă a infrastructurii aferente activităților economice prin efectuarea investițiilor în infrastructura economică publică, în serviciile comunitare pentru crearea noilor locuri de muncă, salvgardarea patrimoniului cultural și natural, crearea și dezvoltarea microîntreprinderilor, activităților de turism rural, promovarea spiritului antreprenorial etc.

Măsurile de sprijin financiar și condițiile de acordare a subvențiilor în avans prevăd acordarea subvențiilor în avans pentru construcția/reabilitarea/modernizarea drumurilor și podurilor publice locale, a sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei şi de canalizare, a clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea piețelor, târgurilor, expozițiilor, a monumentelor/ structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă etc.

Condiții de acordare a subvențiilor sunt ca solicitantul să fie o unitate administrativ-teritorială de nivelul I, proiectul se fie implementat într-o localitate rurală, având un deviz de cheltuieli al lucrărilor și serviciilor, iar costul total al proiectului eligibil nu depășește suma de 3 mil. lei, contribuția financiară a solicitantului constituind cel puțin 20% din costul total.

Totodată, perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depășească 24 de luni, fiind asigurată durabilitatea proiectului subvenționat pe parcursul a 5 ani după darea în exploatare a obiectului.

Alte condiții sunt ca solicitantul să dețină avizele și autorizațiile necesare pentru efectuarea investiției și să respecte cerințele specifice de mediu asociate investiției și, la etapa implementării, proiectul investițional să nu constituie obiect de finanțare nerambursabilă în cadrul altor programe finanțate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor de dezvoltare.

Regulamentul prevede și măsuri de diversificare a economiei rurale prin activități nonagricole (achiziționarea de sisteme, mașini, echipamente și utilaje nonagricole, inclusiv sisteme de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile; prelucrarea/procesarea/ambalarea și comercializarea directă a specialităților tradiţionale garantate: carne, lapte, fructe, legume, cereale, produse de morărit și panificație, miere, ierburi medicinale, uleiuri oleaginoase și etero-oleaginoase, mirodenii, băuturi alcoolice locale, lichioruri din fructe și băuturi locale, crearea sau extinderea unităților meșteșugărești etc.), cu costul total al proiectului eligibil de până la 1 mil. lei și contribuția financiară a beneficiarului de subvenție de cel puțin 50% din valoarea investiției.

Documentul prevede și costurile şi bunurile neeligibile, descrie procesul de recepționare, evaluare și acordare a subvențiilor în avans, criteriile de evaluare a proiectelor. Regulamentul a intrat în vigoare la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.